💙 #360_градусів_у_діяльності_львівського_університету : Факультет іноземних мов

Кафедра Німецької філології  Факультету іноземних мов існує з 1784 року і є одним із провідних осередків науки та освіти в Україні, забезпечуючи ґрунтовну та якісну підготовку фахівців у галузях німецької філології, німецької мови як іноземної та перекладу. 🚀

🔹Сучасне обличчя кафедри – це два десятки кваліфікованих фахівців-германістів (90% складу кафедри – доктори філософії, доценти, професори), які мають авторитет серед науково-педагогічної громадськості України, Німеччини, Австрії, Польщі, великий досвід науково-педагогічної діяльності та глибокі фахові знання. На кафедрі постійно працюють 2 викладачів Німецької служби академічного обміну DAAD.

ℹ Читайте більше за посиланням:

🔹Викладачі кафедри систематично проходять підвищення кваліфікації в Україні та за кордоном, а також в системі науково-методичних семінарів Центру німецької мови (керівник доц. Н. Петращук) – офіційного акредитованого партнера Goethe-Institut в Україні. Усі викладачі кафедри, які працюють в Центрі німецької мови, володіють міжнародними мовними сертифікатами Goethe-Institut GZ C1 та GZ С2, а також ліцензіями екзаменатора Goethe-Institut.

🔹Тісна міжнародна співпраця кафедри з інститутами, університетами та фондами (Німецька служба академічного обміну DAAD, фонд Hanns-Seidel-Stiftung, Департамент германістики та компаративістики Університету ім. Фрідріха-Александра Ерлянґен-Нюрнберґ, Університет ім. Отто Фрідріха в м. Бамберг, Інститут германістики Варшавського університету) не лише сприяє активному розвитку наукової та педагогічно-методичної діяльності кафедри, але насамперед відкриває шлях студентам німецької філології до участі у міжнародних проектах і програмах та дає можливість талановитій молоді стажуватись та навчатись в університетах Німеччини.

🔹Кафедра готує фахівців-германістів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти на основі освітніх програм з практики та теорії німецької і англійської мов, зарубіжної літератури та перекладу.

🔹Усі наукові, методичні та педагогічні зусилля кафедри спрямовані на підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі германської філології та перекладу для системи середньої і вищої освіти та для різних галузей суспільної діяльності.

🔹Основними напрямками науково-педагогічної діяльності кафедри є:

  • Лінгвістика. Германське мовознавство;
  • Стилістика тексту. Риторика;
  • Літературознавство. Інтерпретація текст;
  • Методика і дидактика викладання іноземної мови;
  • Методика і дидактика викладання іноземної мови

🔹Опанувавши фах філолога ви зможете не тільки викладати мови в школі чи університеті, але й працювати на медійних підприємствах, у відділах з питань зв’язків з громадськістю великих фірм, PR-агенствах, маркетингових фірмах, писати промови та книги; складати концепції кампаній, вести комунікацію з клієнтами чи фірмами. Тому діапазон можливостей для філолога сьогодні дуже широкий – від класичної викладацької діяльності до PR-менеджера!

Отож, чекаємо на вас!