💙 #360_градусів_у_діяльності_львівського_університету : Філологічний факультет

⁉ Чи знали Ви, що у Львівському університеті викладають українську мову для іноземних студентів?

‼ Саме так! Українська мова  стала мовою ділових міжнародних відносин, мовою діалогу культур, мовою фаху. Колектив Кафедри українського прикладного мовознавства працює зокрема з іноземними студентами, що приїхали з Китаю, Чехії, Угорщини. Через рік ці студенти вже можуть спілкуватися українською мовою!

🔹 Щоб краще опанувати методику навчання мови як нерідної, викладачі кафедри пройшли спеціальне стажування за кордоном: в Канаді,  Польщі, Китаї, Німеччині, результатом чого стала низка підручників і посібників для студентів спеціалізації «українська мова як іноземна».

🔹 Викладачі кафедри взяли участь у розбудові курсів „Ділова українська мова”, „Мова ділового спілкування”, “Українська мова за фаховим спрямуванням”, що допомагає удосконалити і поглибити мовні знання студентів.

🔹 Задля підвищення рівня майстерності та культури професійного мовлення на деяких факультетах Університету  викладачі кафедри почали читали курси “Риторика” , „Культура ділового спілкування”, “Мистецтво успішної комунікації” .

🔹 Студенти спеціалізації „Українська мова як іноземна” пишуть курсові, дипломні, магістерські роботи, тематика яких відображає специфіку кафедри українського прикладного мовознавства – викладання української мови як іноземної. Навчальні практики студенти проходять за кордоном: Вроцлавський, Познанський університети (Польща), Грайсвальдський  (Німеччина).

🔹 Щороку влітку працює Міжнародна літня школа «Українська мова і країнознавство», на яку з’їжджаються громадяни різного віку і різних держав, щоб вивчити українську мову та ознайомитися з культурою та звичаями нашого народу. У ній беруть участь викладачі кафедри та студенти.