Гукалюк Андрій Федорович

Гукалюк Андрій Федорович

— кандидат економічних наук, доцент

Тел.: (+38 032) 239-43-22

Біографія:

Народився 27 березня 1968 р. у м. Львові.

У 1985 р. закінчив Львівську середню школу №81 із золотою медаллю.

У 1992 р. закінчив економічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка та здобув кваліфікацію «Інженер-економіст».

Впродовж 1992-1993 рр. працював на посаді економіста в НПКО «Електрон», м. Львів.

З 1993 по1996 рр. навчався в аспірантурі. У 1997 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук на тему «Напрями підвищення ефективності приватизації великих підприємств».

У 1996 р. асистент, а з 2001 р. доцент кафедри економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2008 р. йому присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.

З 2016 р. по вересень 2019 р. працював на посаді Відповідального секретаря Приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 4 вересня 2019 р. призначений на посаду Першого проректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси

Науковий доробок Гукалюка А. Ф. охоплює понад 70 наукових та навчально-методичних праць. Він співавтор навчальних посібників «Глобалізація і Україна у зовнішньоекономічній діяльності», «Створення та припинення діяльності підприємств в Україні», «Зовнішня торгівля і біржова діяльність: глобалізаційний аспект», «Підприємництво: економіка, стратегія, планування та проектний аналіз (збірник тестових завдань)».

Читає лекційні курси «Зовнішньоеконмічна діяльність», «Логістика», «Економіка підприємства». Розробив і впровадив дисципліну довільного вибору студентів «Територіальна організація бізнесу».