Кухарський Віталій Михайлович

Кухарський Віталій Михайлович

— кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник

Тел.: (+38 032) 239-40-40, 239-40-43

Компетенція:

Здійснює безпосереднє керівництво такими видами діяльності Університету:

 • організація контролю за виконанням рішень органів державної влади з питань вищої освіти, наказів Міністерства освіти і науки України, рішень Вченої ради Університету, наказів ректора і рішень ректорату;
 • організація роботи по запровадженню інформаційних технологій (ІТ) в навчальну, наукову та управлінську роботу Університету;забезпечення всебічного представлення Університету в інформаційному просторі через веб-портал Університету та соціальні мережі;
 • організація підготовки та реалізації заходів для підвищення веб-рейтингів Університету;
 • організація підвищення кваліфікації працівників Університету у сфері ІТ;
 • організація оцінювання якості навчального процесу, електронного навчання та підготовки фахівців;
 • організація планування та контролю використання комп’ютерної техніки у
 • навчальному процесі, адміністративно-господарській та науковій роботі;впровадження та розвиток системи електронного навчання, інформатизація самостійної роботи студентів;
 • організація розробки програмного забезпечення для вирішення актуальних адміністративних та навчально-організаційних завдань;
 • забезпечення автоматизації процесів управління Університету, розробка та підтримка інформаційної системи управління Університету;
 • забезпечення функціонування та розвитку телекомунікаційного обладнання, мережевої дротової та бездротової інфраструктури;
 • організація впровадження та функціонування системи електронного документообігу;
 • організація роботи із захисту інформації у базах даних Університету відповідно до існуючих вимог;
 • організація роботи з Єдиною Державною Електронною Базою Освіти ( ЄДЕБО), контроль за діяльністю підрозділів Університету щодо внесення інформації у ЄДЕБО;
 • організація підготовки інформаційних баз даних для виготовлення документів про вищу освіту та студентських квитків;
 • організація робіт з розробки та інформаційної підтримки веб-сторінок Університету, факультетів, коледжів та структурних підрозділів;
 • налагодження інформаційного супроводу науково-дослідної діяльності;
 • організація технічної та інформаційної підтримки діяльності приймальної комісії Університету;
 • організація робіт пов’язаних зі створенням та наповненням репозитарію публікацій Університету;
 • впровадження та використання систем представлення і ведення періодичних видань в Інтернеті;
 • організація пошуку та залучення коштів для реалізації проектів розвитку Університету.

Освіта

1979-1987 – Грядівська восьмирічна школа.

1987-1989 Зашківська середня школа.

1989-1994 – Львiвський державний унiверситет iменi Iвана Франка. Факультет прикладної математики. Диплом за спец. «прикладна математика». Наук. кер.: проф. Ярема Савула.

2001 – Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.Підстригача НАН України. Канд. фiз.-мат. наук. Наук. кер. проф. Ярема Савула. Тема дисертацiї: «Чисельне дослідження задач адвекції-дифузії у середовищі з тонкими неоднорідностями» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

2006 – Львiвський національний унiверситет iменi Iвана Франка. Вчене звання: старший науковий співробітник (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

2008 – Львiвський національний унiверситет iменi Iвана Франка. Вчене звання: доцент.

Професійна кар’єра

1994-1995 – Львiвський державний унiверситет iменi Iвана Франка, факультет прикладної математики, інженер науково-дослідної частини.

1995-1997 – Львiвський державний унiверситет iменi Iвана Франка, факультет прикладної математики, молодший науковий співробітник.

1997-2001 – Львiвський національний унiверситет iменi Iвана Франка, завідувач лабораторії інформаційних технологій.

2001-2009 – Львiвський національний унiверситет iменi Iвана Франка, факультет прикладної математики та інформатики, старший науковий співробітник.

2009 – 2014 – Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, доцент кафедри прикладної математики.

2014 – Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації.

Наукові стажування

07.2009 – Унiверситет Кобленц-Ландау, Німеччина. E-government. Strategic Network Management. Research Methods in Information Systems.

11.2009 – Університет Марії К’юрі-Склодовської, Люблін, Польща. E-Learning Techniques, Methods and Application. Designing E-Learning (Methodology, Authoring Tools, Platforms). E-Learning Solutions. IT Systems for Local Government. Organizational Aspects of E-Learning.

11.2009 – Сумський державний університет, Україна. Methodological Aspects of Distance Learning System operation, Approaches to Development of Electronic Courses. Structure of Electronic Studying Materials, Practical Use of Distant Learning.

04.2010 – Технічний університет м. Кошице, Словаччина. EU E-Government Projects at Technical University of Kosice. Information Systems at the Technical University of Kosice. Overview of Security Threads. Introduction to DataWarehousing.

07.2010 – Унiверситет Кобленц-Ландау, Німеччина. Research Methods in IS. E-Government. Virtual Goods. International Economics.

07.2013 – Унiверситет Кобленц-Ландау, Німеччина. Learning Outcomes. Higher Education Policy. University IS. IT in Education. ERP Systems.

07.2014 – Унiверситет Кобленц-Ландау, Німеччина. IT in Education. QA: Learning Outcomes for Learning Environment. Information Technology Software and Hardware Tools in Education.

06.2016 – Danube University Krems (Austria). ERP Systems, Information System of University Management, Workflow Automation, Learning Management System, Integrated Library Information Systems

07.2017 – Koblenz-Landau University, Koblenz (Germany). Quality Assurance System in Higher Education

11.2018 – Warszaw University / Jagiellonian University, Warszaw / Krakow (Poland). «Innovation university: communication strategy and cooperation school-university». Communication strategy at Poland universities, external and internal communication; Marketing: experience of Poland universities, different strategy to promote university brand and studying programs, admission company; – Ways to cooperation university and school

04.2019 – Lviv Business School of UCU (LvBS), Lviv (Ukraine). «University management. Leadership programme». University as a system. Leadership in a time of changes. Strategic thinking and marketing. Project management. Create new education programs. Finance for Universities. HR and teamwork.

 

Наукові інтереси

Комп’ютерне моделювання та числовий аналіз задач екології, тепло-масоперенесення у неоднорідних середовищах, метод скінченних елементів, інформаційні технології в освіті, E-learning, управління IT-проектами.

Навчальні інтереси

Комп’ютерне моделювання в науці і технологіях, числові методи математичної фізики, основи управління ІТ-проектами, архітектура комп’ютерних систем, комп’ютерні мережі.

 

Знання мов

Українська i росiйська – вiльно; англiйська i польська – добре.

 

Громадська діяльність

Один із засновників та Голова правління громадської організації «Лабораторія Ідей».

 

Персональні дані

Українець, одружений, двоє дiтей. Мiсце i дата народження: с. Гряда, Жовківський р-н., Львівська обл., 19.07.1972 р.