Інтегрована інформаційна система управління навчальним процесом буде передбачати декілька десятків ролей з реалізацією різних рівнів доступу до інформації та функціонального навантаження, а її ключовими функціями є:

– прозоре ведення поточної та підсумкової успішності у вигляді електронних журналів, електронних відомостей;

– прозоре ведення обліку приміщень, аудиторного фонду, завантаженості студентського містечка;

– сервісні системи введення, редагування, пошуку і вибірки за атрибутами робочих програм навчальних дисциплін;

– спеціалізований редактор у формі календарів для формування розкладу навчального процесу з механізмом блокування аудиторій, викладачів і навчальних груп та з можливістю кастомізації для студента, викладача;

– автоматизоване формування робочих і семестрових навчальних планів з реалізацією вільного вибору студентами вибіркових дисциплін;

– автоматизований розрахунок контингенту навчальних груп, розподілу навчальної роботи кафедри, навантаження викладачів;

– ефективне надання інформаційно-довідкових послуг для студентів та працівників;

– автоматизація інформаційного наповнення баз даних для формування документів про вищу освіту;

– інтеграція з іншими системами: кадрово-фінансовими, бібліотечними, електронного документообігу, веб-ресурсами університету, Єдиною державною електронною базою освіти.