null

Професор Гарасим Ярослав Іванович


Біографія

1973 року народження. Доктор філологічних наук, професор, автор понад 120 наукових і науково-методичних публікацій, 2-х одноосібних авторських монографій, 1-го навчально-методичного посібника з грифом МОН України. Науковий керівник захищених 2 докторських та 4 кандидатських дисертацій. Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2003), обласною премією в галузі культури, літератури, мистецтвознавства, журналістики і архітектури з номінації «Літературознавство, сучасна літературна критика та перекладознавство» імені М. Возняка (2009).

Головний редактор всеукраїнського загально-освітнього журналу «Міфологія і фольклор», член редколегії фахового періодичного видання «Українське літературознавство» та «Вісник Львівського університету. Серія «Філологія», член Національної Спілки журналістів України, Голова громадської організації «Центр україністики», Перший заступник Голови Всеукраїнської асоціації викладачів української мови і літератури, дійсний член НТШ.


Програма кандидата


Професор Мельник Володимир Петрович


Біографія

1952 року народження, доктор філософських наук (Філософія технікознавства: єдність гносеологічного і предметно-перетворювального, 1995 р.), професор (1996 р.), Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка (2014 р.), член-кореспондент Національної академії наук України (2018 р.).

Наукові інтереси: філософські проблеми науки, культури, техніки. Автор і співавтор понад 180 наукових і науково-методичних публікацій, у тому числі – 10 монографій та 7 підручників.

Науковий консультант 4 докторських і науковий керівник 11 кандидатських дисертацій. Голова спеціалізованої вченої ради з філософських наук Д 35.051.02.
Керівник відділення суспільних і гуманітарних наук Західного наукового центру НАН України та МОН України, Директор Інституту соціогуманітарних проблем людини Західного наукового центру НАН України та МОН України, головний редактор журналу «Соціогуманітарні проблеми людини».
Член редколегії Вісника Львівського національного університету імені Івана Франка, серія «філософські науки», керівник загальноуніверситетського наукового семінару «філософія науки».
Дійсний член НТШ.

Почесні звання і нагороди:
Заслужений діяч науки і техніки України (2003 р.).
Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка (2011 р.).
Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2011 р.), золотою медаллю імені Григорія Сковороди Національної педагогічної академії наук України (2011 р.), почесною відзнакою «За професійні здобутки» Національної академії наук України (2011 р.), Орденом Ярослава Мудрого V ступеня (2017 р.).


Програма кандидата