Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

ОП Хореографія

  • Відомості про самооцінювання освітньої програми
  • Програма візиту експертної групи
  • Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми
  • Експертний висновок галузевої експертної ради
  • Рішення за наслідками акредитаційної справи
  • Сертифікат про акредитацію освітньої програми

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти