Акредитація освітніх програм у Львівському університеті: підсумки та пріоритети

Акредитація освітніх програм є одним із пріоритетів освітньої діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка. Так, воєнний стан наклав певні обмеження на освітню галузь загалом, проте незважаючи на війну, Львівський університет стежить за дотриманням високого рівня академічної підготовки та актуалізації освітніх послуг, які Університет пропонує студентам.

«Сьогодні Львівський університет сповна виконує свої освітні й наукові функції, незважаючи на те, що є певні обмеження щодо фінансування, пов’язані із повномасштабною війною, яка триває в Україні. Проте воєнний стан не звільняє нас від відповідальності за якість освітніх послуг, які Львівський університет надає студентам. Більше того, сьогодні ми відчуваємо подвійний обов’язок у підготовці висококваліфікованих фахівці, на плечі яких ляже відбудова і соціально-економічний розвиток України після нашої перемоги», – переконаний Ректор Університету, член-кореспондент НАН України, професор Володимир Мельник.

У першому семестрі 2022-2023 навчального року у Львівському університеті акредитовано 11 освітньо-професійних програм (ОПП) другого (магістерського) рівня вищої освіти: ОПП «Середня освіта (Українська мова та література)», ОПП «Середня освіта (Математика)», ОПП «Політологія», ОПП «Маркетинг», ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОПП «Право», ОПП «Екологія», ОПП «Прикладна екологія», ОПП «Хімія», ОПП «Актуарна та фінансова математика», ОПП «Математична економіка та економетрика».

Керівниця Центру забезпечення якості освіти Ірина Іваночко зазначає: «Попри те, що в Україні триває повномасштабна війна, серед пріоритетів Університету – не лише збереження певних освітніх стандартів, а передусім динамічний розвиток. Відтак у 2 семестрі 2022-2023 навчального року заплановано акредитувати або ж завершити акредитацію ще 21 освітньої програми».

Так, саме зараз триває акредитація низки освітніх програм ЛНУ ім. Івана Франка. Ідеться про 17 освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (ОПП «Середня освіта (Математика)», ОПП «Середня освіта (Хімія)», ОПП «Хореографія», ОПП «Політологія», ОПП «Журналістика», ОПП «Право», ОПП «Біологія», ОПП «Екологія», ОПП «Хімія», ОПП «Математика. Економіка та економетрика», ОПП «Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор», ОПП «Комп’ютерний аналіз математичних моделей», ОПП «Інженерія програмного забезпечення», ОПП «Кібербезпека», ОПП «Соціальна педагогіка», ОПП «Соціальне забезпечення», ОПП «Музеєзнавство, пам’яткознавство»), 3 освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти (ОПП Культурологія»,  ОПП «Журналістика», ОНП «Хімія») та 1 освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ОНП «Хореографія»).

Ірина Іваночко додає, що Центр забезпечення якості освіти ЛНУ ім. Івана Франка дбає не лише про акредитацію освітніх програм, а й безпосередньо про освітню складову цього процесу. Так, у грудні 2022 року відбувся перший вебінар з циклу підвищення кваліфікації для гарантів освітніх програм, груп забезпечення освітнього процесу, науково-педагогічних та педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка на тему «Успішна акредитація: актуальні проблеми і шляхи вирішення».

«Метою проведення таких заходів є сприяння безперервному процесу вдосконалення раніше набутих компетентностей учасників акредитаційного процесу, необхідних для їхньої професійної діяльності. Упродовж таких зустрічей ми маємо можливість обговорити питання щодо законодавства та нормативної бази акредитаційного процесу, участі гаранта освітньої програми у процесах забезпечення якості, процеси і процедури на різних етапах акредитації. Окрім того, під час вебінару у грудні ми обговорили типові проблемні питання акредитації освітніх програм, проаналізували зауваження та рекомендації експертів Національного агентства по акредитованих програмах і напрацювали шляхи усунення недоліків та впровадження інновацій», – ділиться Ірина Богданівна.

Зазначимо, що у 2023-2024 навчальному році заплановано акредитацію понад 100 освітніх програм на різних рівнях вищої освіти.

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото