imagesРезультатом активної співпраці Університету з провідними міжнародними інституціями та університетами є спільні освітні програми. Впродовж 2015 року було укладено більш ніж 15 угод про співпрацю та мобільність з такими навчальними закладами, як Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана (Німеччина), Берлінський університет ім. Гумбольта (Німеччина), університет Біледжик (Туреччина), університет Ямагучі (Японія), університет Західного Мічигану (США) та іншими. Кожну угоду супроводжує конкретна робоча програма, яка щороку доповнюється новими академічними ініціативами, проектами та програмами. Моделлю всебічної ефективної співпраці можна назвати угоду Університету з Вюрцбурзьким університетом, в рамках якої за перший рік реалізації було проведено два спільних семінари, запроваджено спільний сертифікаційний магістерський курс, подано 6 проектних заяв на різні програми та міжнародні фонди.

Університет бере участь у програмі міжнародних академічних обмінів ЄС «Еразмус Мундус» за напрямом «Партнерство». Цю програму повністю фінансує Європейський Союз, надаючи шанс студентам упродовж одного чи двох семестрів навчатися в європейському університеті-партнері. Аспіранти мають змогу працювати над своїми дисертаціями в університетах-партнерах упродовж 10-30 місяців. Викладачі та наукові працівники мають нагоду пройти стажування або виконати науковий чи методичний проект упродовж 1-10 місяців, в залежності від проекту.

Особливо активна співпраця проводилася між юридичним факультетом Університету та Мариборським університетом. До спільної магістерської програми були  залучені також інші університети Італії, де студенти факультету мали можливість навчатися та проходити практику.

Університет є ініціатором запровадження спільних англомовних програм та курсів із зарубіжними університетами-партнерами. Зокрема, це міжнародна сертифікаційна програма з обчислювальної математики вищого рівня, яку в 2014-2015 навчальному році Університет спільно з Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана запропонував студентам-магістрам механіко-математичного факультету, факультету електроніки і факультету прикладної математики та інформатики. Мовою викладання програми є англійська. Сертифікаційна програма складається з п’яти курсів (кожен з яких відповідає 5 ECTS кредитам):

  • Обчислювальна математика вищого рівня I – проф. Тарас Банах (ЛНУ імені Івана Франка);
  • Обчислювальна математика вищого рівня II – проф. Александр Вольф (Вюрцбурзький університет);Т
  • Теорія Графів I – доц. Юрій Іщук (ЛНУ імені Івана Франка);
  • Теорія Графів II – д-р Йоахім Шпоерхер (Вюрцбурзький університет);
  • Німецька мова – викладачі факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка (Любомир Бораковський, Оксана Мольдерф та Олена Ширяєва).

На особливу увагу заслуговує проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя», в рамках якого на юридичному факультеті було успішно проведено перше в Україні зовнішнє незалежне оцінювання процесів забезпечення якості правничої освіти. За підсумками реалізації проекту група міжнародних експертів запропонувала юридичному факультету рекомендації щодо удосконалення освітнього процесу, а також на факультеті було створено Комітет стратегічного планування під керівництвом декана проф. Андрія Бойка. Результатом роботи цього комітету стала розробка Стратегії розвитку юридичного факультету на 2015-2020 роки, яку схвалила Вчена рада факультету у квітні 2015 року.

Наприкінці 2017 р. асоціація “Львівський кластер інформаційних технологій та бізнес- послуг” і Львівський національний університет імені Івана Франка підписали угоду,
предметом якої є налагодження співпраці у сфері реалізації освітніх програм підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій, формування бренду ІТ-спеціальностей
та збільшення престижу ІТ-спеціальностей, підвищення якості підготовки фахівців та відкриття нових освітніх програм у галузі ІТ, представлення громадськості освітніх
програм та промоції цих програм серед абітурієнтів. Ця угода є фактично формалізацією вже існуючої співпраці зі спільного удосконалення освітніх програм, що реалізуються на
факультетах електроніки та комп’ютерних наук і прикладної математики та інформатики. У 2017 р. спільно розроблено та запущено чотири освітні програми: “Інтернет-речей”, “Розумні рішення та системи”, “Машинне навчання та штучний інтелект”, “Аналітика даних”, дві освітні програми модернізовано. Заслуговують на увагу зусилля ІТ Кластеру, скеровані на допомогу Університету у промоції ІТ-спеціальностей та пошуку компаній-донорів для
покращення технічного забезпечення освітнього процесу.
У червні 2017 р. товариство з обмеженою відповідальністю “Н-іКС” (“N-iX”) і факультет прикладної математики та інформатики підписали угоду про співпрацю в науково-технічній,
навчально-методичній та іншій діяльності з метою покращення якості освітніх програм та рівня підготовки фахівців у сфері інформаційних технологій. За підтримки ІТ-компанії “N-iX” 2017 р. переобладнано комп’ютерний клас (ауд. 116) на факультеті прикладної математики та
інформатики. В аудиторії встановлено нові меблі, інстальовано проектор, акустичну систему, Wi-Fi точку доступу, усі робочі місця студентів обладнано комп’ютерами. На початку
навчального семестру у вересні 2017 р. за участю керівництва компанії “N-ix” відбулося відкриття цього комп’ютерного класу для студентів. Вартість отриманого обладнання та
робіт становила близько півмільйона гривень.
У грудні 2017 р. Університет підписав угоду про надання безоплатної фінансової допомоги Міністерством закордонних справ Республіки Болгарія через Посольство Республіки
Болгарія в Україні. Згідно з домовленістю Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія забезпечує надання безоплатної фінансової допомоги у розмірі 24 720,15 євро
Університету для виконання проекту: “Облаштування кабінету для інтерактивного вивчення мов”. З січня по квітень 2018 р. тривала процедура закупівлі обладнання, його інсталяції.
Сьогодні аудиторію 123 головного корпусу університету переобладнано під кабінет для інтерактивного вивчення мов. В аудиторії створено 20 комп’ютерних робочих місць для
студентів, а також комп’ютерне місце для викладача. Встановлено спеціальне програмне забезпечення для лінгафонного кабінету. Вартість обладнання становила 765 тис. 05 грн.
14 рудня 2017 р. Львівський національний університет імені Івана Франка та Дочірнє підприємство з 100 % іноземними інвестиціями “Ерікссон” уклали Угоду про співпрацю.
Предметом угоди є організація партнерства для спільного розвитку наукового та інноваційного потенціалу, у тім числі проведенні спільних наукових досліджень. Триває процес пошуку найефективніших напрямів взаємодії компанії та Університету.
На початку другого семестру 2017–2018 навчального року, як результат співпраці з компанією SoftServe, запрацювала оновлена комп’ютерна лабораторія факультету
прикладної математики та інформатики (ауд. 117). 4 травня 2018 р. керівництво Університету та компанії SoftServe офіційно відкрило нову лабораторію (ауд. 117) та оновлену (ауд. 270).