💙 #360_градусів_у_діяльності_львівського_університетуФакультет педагогічної освіти

❓Чи знали Ви, що на Факультеті педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка діє наукове товариство студентів, аспірантів, молодих учених «Discere Docendo» («Навчаючись вчити»)?

🔹 За час існування товариства, його членами стали 30 студентів, аспірантів факультету. Головою НТ є асистент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи ЛНУ ім. Івана Франка, аспірант Академії праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ), член Асоціації громадських радників України – Столярик Ольга Юріївна. Заступник голови НТ – асистент, аспірант кафедри початкової та дошкільної освіти ЛНУ імені Івана Франка – Галюка Ольга Степанівна. Секретар НТ – магістрант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи – Лавро Ольга.

🔹 НТ студентів, аспірантів, молодих вчених здійснює активну наукову діяльність. Зокрема, за період існування Товариства відбулись три заходи (онлайн-формат):

▪ Дискусійна панель «Академічна доброчесність: практичний вимір», присвячена проблемам порушення академічної доброчесності у науковому просторі.

▪ Круглий стіл «Наукові дослідження: методологічні та етичні виклики для молодих дослідників», присвячений питанням етичності процедури дослідження та методологічним підходам до дизайну та інструментів розвідок.

▪ І перша науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів», яка працювала за секційними напрямками, присвяченими актуальним тенденціям розвитку педагогічної науки, спеціальної освіти та соціальної роботи. До конференції долучилось голови Наукових Товариств  історичного, філософського, філологічного, географічного, хімічного факультетів та голова ради Львівського медієвістичного клубу, студенти Мукачівського державного університету, Дрогобицького державно університету імені Івана Франка, ДВНЗ «Ужгородського національного університету» та понад 80 студентів ЛНУ імені Івана Франка, серед яких і практики.