Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує на навчання на 19 факультетів (біологічний, географічний, геологічний, економічний, електроніки, журналістикиіноземних мов, історичний, культури і мистецтв, міжнародних відносин, механіко-математичнийпедагогічної освіти, прикладної математики та інформатики, управління фінансами та бізнесуфізичний, філологічний, філософський, хімічний, юридичний), три коледжі (Педагогічний, ПравничийПриродничий) та Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. Високий рівень підготовки фахівців забезпечується потужним кадровим потенціалом, інноваційними підходами до викладання та широкими міжнародними звʹязками Університету. Університетська спільнота – це понад 20 тисяч студентів та близько 3-х тисяч слухачів з різних куточків України і світу. Із зазначеного числа, понад 15 тисяч є студентами денної форми навчання та близько 5-ти тисяч – студентами заочної.

Детальну інформацію про правила прийому та особливості вступної кампанії Ви можете отримати на сайті Вступної кампанії.

Нагадуємо, що відповідно до правил прийому вступники мають змогу подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять різних спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра на основі повної загальної середньої освіти здійснюється тільки в електронній формі, за винятком осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом. Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.