Львівський національний університет імені Івана Франка надає Звіт про стан підготовки до виконання Ліцензійних умов, затверджених пунктом 1 цієї постанови, щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та повідомляє про проведені заходи та заплановані проекти. Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка 27 червня 2018 року затверджено Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
З метою забезпечення доступності будівель (навчальних корпусів) Львівського національного університету імені Івана Франка для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення вони обладнані
відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів – ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди.Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» є основоположними нормами, які набули чинності з 01.05.2007», зокрема, пандусами обладнані:

  • головний корпус Університету за адресою: м. Львів, вул. Університетська,1 (у якому здійснюється забезпечення освітнього процесу більшості ліцензованих спеціальностей);
  • навчальні корпуси за адресою: м. Львів, вул. Грушевського, 4, вул. Дорошенка, 33, вул. Туган-Барановського, 7, вул. Медової Печери, 53;
  • гуртожитки за адресою: м. Львів, вул. Пасічна,62, вул. Медової Печери, 39, вул. Медової Печери, 39а, вул. Пасічна,62б, вул. Плужника, 2,
  • спеціально обладнаними ліфтами: навчальні корпуси за адресою: м. Львів, вул. Університетська, 1, вул. Січових стрільців, 14, вул. Коперника,3, гуртожитки за адресою: м. Львів, вул. вул. Пасічна,62, вул. Плужника, 2, вул. Герцена,7. Вказані корпуси та гуртожитки обладнані також спеціально обладнаними сходовими клітками (сходами), дверними прорізами.

Відповідно до п. 36 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності на офіційному веб-сайті Університету, розміщена інформація про умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень.
Окрім цього, створена комісія з фахівців відділу технічного нагляду та, ремонтно-будівельного відділу, які провели обстеження і сформували план проведення першочергових заходів щодо забезпечення інших навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. До 31.12.2021 року заплановано додатково закупити 4 мобільні сходові підйомники. Крім цього, в у кошторисі закладені кошти на 2021 рік щодо забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів.

Для доступу до аудиторій і лабораторій в Університеті є мобільний сходовий підйомник PTR-130, який, у разі потреби, придатний для переміщення у необхідний корпус.

Додатково питання супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення регламентуються Порядком супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Львівському національному університеті імені Івана Франка .