💙 #360_градусів_у_діяльності_львівського_університету : Факультет культури та мистецтв

Кафедра театрознавства та акторської майстерності вже понад 20 років готує критиків і акторів драматичного театру та кіно. Керівниками курсів є провідні актори та режисери львівських театрів, а очолює кафедру народний артист України – Богдан Козак.

🔹 Кафедра театрознавства та акторської майстерності заснована в структурі філологічного факультету у 1999 р., а у 2004 р. увійшла до складу новоствореного Факультету культури та мистецтв. Від часу заснування кафедру очолює народний артист України, Лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка, академік Академії Мистецтв України – професор Богдан Миколайович Козак.

🔹 Кафедра готує фахівців за спеціальністю “Сценічне мистецтво” з двох спеціалізацій: “Акторське мистецтво драматичного театру і кіно” і “Театрознавство”. Термін навчання на спеціалізації ОР Бакалавр 4 роки , а ОР Магістр – 1,5 року.

🔹 Випускники спеціалізації “Акторське мистецтво драматичного театру і кіно” отримують фах актора драматичного театру та кіно. До циклу фахових дисциплін належать “Майстерність актора”, “Сценічна мова”, “Сценічний рух”, “Сценічний бій”, “Вокал”, “Хореографія”, ,“Грим” та ін.

🔹 Гуманітарна університетська освіта тісно поєднується з театральною практикою. Універcитетом укладені угоди про співпрацю з провідними театрами Львова. Таким чином, уперше в Україні створено навчально-виробничі комплекси між Університетом та театрами Львова. Фахові дисципліни студенти, майбутні актори опановують безпосередньо на сценах цих театрів, апробуючи здобуті знання на курсових та дипломних роботах, а також у діючому репертуарі театрів.

🔹 Набір на спеціальність «Актор драматичного театру і кіно» акторське відділення відбувається щороку. Керівниками курсів є провідні актори та режисери львівських театрів. Вони викладають основні фахові дисципліни — “Майстерність актора”, “Сценічна мова”, формуючи в такий спосіб власні акторські школи.

🔹 За спеціалізацією “Театрознавство” кафедра готує істориків та критиків театру. Упродовж навчання студенти опановують теорію драми, оволодівають методами аналізу вистави, роботи режисера, актора, сценографа, композитора, навчаються писати статті, рецензії, огляди, створювати сценарії для радіо- і телепередач, провадять наукові дослідження під керівництвом викладачів кафедри.

🔹 Кафедра активно використовує навчальні можливості, надані Університетом. Для майбутніх фахівців відкрито доступ до університетської теле-радіостудїї, вони виступають на сцені студентського театру. Поруч з Університетською бібліотекою — до послуг студентів — книгозбірня кафедри, яка налічує понад тисячу позицій спеціальної літератури та праць дотичної проблематики. Є велика відеотека з записами вистав, а також тренінгів майстрів світового театрального мистецтва. На кафедрі зберігаються унікальні архівні матеріали видатних українських акторів XX ст.: засл. арт. України В.Левицької (США), актриси театру “Березіль”, нар. арт. України С.Федорцевої, акторів театру ім. Марії Заньковецької.

🔹 Підвищенню якості акторської та театрознавчої освіти сприяє активна співпраця з Київським національним університетом театрального мистецтва ім. І.К.Карпенка-Карого та міжнародними вузами. Згідно з укладеними угодами, провідні викладачі київського вузу читають лекції для студентів театрознавчого та акторського відділень. Щороку студенти театрознавчого відділення та акторського відділень упродовж двох тижнів навчаються у Вроцлавському університеті, відвідують у Вроцлаві Осередок дослідження творчості Єжи Ґротовського і театрально-культурних пошуків, а також беруть участь у сесіях Міжнародної школи гуманітарних наук Центрально-Східної Європи.