Колектив юридичного факультету підтримав кандидатуру Володимира Бурдіна на посаду декана факультету

21 червня 2024 року відбулася Конференція трудового колективу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. На порядок денний Конференції було винесено питання щодо погодження кандидатури професора Володимира Бурдіна на посаду декана юридичного факультету. У засіданні взяли участь делегати Конференції, а також Ректор Університету, академік НАН України, професор Володимир Мельник, перший проректор Андрій Гукалюк та голова Первинної профспілкової організації працівників Університету Юліан Бек.

Згідно з процедурою, делегати Конференції заслухали й обговорили програму розвитку факультету, яку представив Володимир Миколайович. Надалі усі охочі поставили йому запитання і виступили в обговоренні представленої програми. Після цього Конференція погодила кандидатуру професора Володимира Бурдіна на посаду декана юридичного факультету.

Юридичний факультет Львівського університету є одним з найдавніших юридичних факультетів в Україні. У складі Університету з самого початку його створення діяв юридичний факультет. Загалом становлення юридичного факультету у Львівському університеті безпосередньо пов’язано з європейською університетською традицією. За різних історичних обставин юридичний факультет Львівського університету відповідав на потребу суспільства у підготовці фахівців у галузі права. Сьогодні ж факультет за усіма показниками  є однією із найкращих правничих шкіл України, де формується еліта нації і твориться сучасна юридична наука.

На факультеті функціонують дев’ять кафедр – кафедра адміністративного та фінансового права, кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права, кафедра історії держави, права та політико-правових учень, кафедра конституційного права, кафедра кримінального права і кримінології, кафедра кримінального процесу і криміналістики, кафедра соціального права, кафедра теорії та філософії права та кафедра цивільного права та процесу.

Додамо, що відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту Університету та згідно із Положенням про призначення декана факультету у Львівському національному університеті імені Івана Франка Ректор звертається до Конференції трудового колективу факультету з поданням про надання згоди на призначення відповідної кандидатури.

Атестаційно-кадрова комісія Вченої ради Університету перевіряє відповідність кандидатури на посаду декана факультету кваліфікаційним вимогам, встановленим Законом України «Про вищу освіту» (зі змінами) та Статутом Університету, документи, які підтверджують рівень володіння державною мовою, наявність програми розвитку факультету.

У разі надання згоди Конференції трудового колективу факультету щодо призначення на посаду декана факультету, претендент упродовж п’яти робочих днів подає заяву та інші документи, передбачені законодавством. Ректор Університету упродовж 10 робочих днів укладає контракт та видає наказ про призначення на посаду декана факультету.

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото