На факультеті культури і мистецтв реалізовуватимуть модуль Жана Моне «Креативні індустрії: європейський досвід» (EUCREAT)

Виконавче агентство із питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) Європейської Комісії оголосило результати конкурсу 2022 року за напрямом Жана Моне. Наразі відомо, що до фінансування було відібрано 92 проєкти напряму Жана Моне, які координують 44 університети з України: 80 модулів, 8 кафедр та 4 центри досконалості Жана Моне.

Одним із переможців програми «Еразмус+» напряму Жана Моне у 2022 році є модуль Жана Моне «Креативні індустрії: європейський досвід» (EUCREAT), який реалізовуватимуть на факультеті культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.

Проєктну заявку підготувала команда кафедри соціокультурного менеджменту за координування професорки Оксани Гнаткович. Також до написання проєкту долучились викладачі факультету управління фінансами та бізнесу.

Метою модуля Жана Моне є проведення осінньої школи «Creative industries: European experience» («Креативні індустрії: європейський досвід») як для студентів факультету культури і мистецтв, так і для інших факультетів з метою формування знань про політику ЄС щодо розвитку і становлення креативних індустрій. До участі в осінній школі запросять викладачів, представників місцевого самоврядування та громадськості міста. Осіння школа надасть своїм учасникам нові компетенції та стимулюватиме дослідження Європейського Союзу.

В Україні значення креативних індустрій, що лежать на перехресті мистецтва, бізнесу і технологій, постійно зростає – як на національному рівні, так і в порівнянні конкурентоспроможності країн на міжнародному рівні. Вони стають стратегічним напрямом для підвищення конкурентоспроможності, продуктивності, зайнятості та стійкого економічного зростання.

Виходячи із необхідності проведення кардинальних кроків з відбудови економіки України задля досягнення стратегічних цілей щодо входження до групи країн-лідерів в найближчій перспективі, надзвичайно цікавим є  використання досвіду ЄС в утриманні своїх лідерських позицій у світі шляхом стимулювання розвитку креативних індустрій, спираючись на багату культурну спадщину та проводячи цілеспрямовану політику у цій сфері.

Реалізація модуля Жана Моне на факультеті культури і мистецтв матиме довгостроковий ефект. Зокрема:

  • проведення осінніх шкіл впливатиме на цільові групи на місцевому, регіональному, національному та європейському рівнях шляхом вдосконалення освіти, пов’язаної з ЄС, та створюватиме нові навички вирішення проблем креативних індустрій на основі досвіду ЄС;
  • створення вебсайту та групи учасників соціальних медіа, які вдосконалюватимуть свої знання та компетенції, зможуть поширювати знання на теми ЄС серед ширшої групи людей та взаємодіяти після закінчення проєкту;
  • зміцнення відносин зі стейкхолдерами – осіння школа надасть можливість налагодити стабільну співпрацю в межах цільових груп;
  • серія засідань та круглих столів популяризуватиме ідею курсів, орієнтованих на ЄС, заохочуватиме участь в обговоренні питань креативних індустрій на основі найкращих практик ЄС серед неурядових організацій, місцевих органів влади, активної молоді, наукової спільноти;
  • статті та матеріали осінньої школи збільшать кількість публікацій та досліджень у галузі перейняття досвіду ЄС щодо пожвавлення секторів креативних індустрій на національному та європейському рівні.