Національний і міжнародний досвід розвитку економіки, туризму і географічної науки: думки  українських та іноземних учених

Упродовж 7-9 жовтня 2016 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка проходить Х Міжнародна наукова конференція «Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід», у якій беруть участь науковці з України, Польщі та Білорусі.

Організаторами заходу є кафедра туризму географічного факультету та кафедра країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин Львівського університету.

«Х Міжнародна конференція завершує перший етап історії розвитку кафедри туризму географічного факультету, – звернувся до присутніх декан географічного факультету Володимир Біланюк під час відкриття конференції, яке відбулося 7 жовтня 2016 року. – Переконаний, що в ході плідних фахових дискусій ми напрацюємо перспективні шляхи розвитку цієї галузі, зокрема й щодо розширення спеціальностей».

Від імені ректорату Університету привітав учасників конференції проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Мар’ян Лозинський. Мар’ян Володимирович підкреслив, що конференція не лише окреслює коло важливих актуальних питань, а й підсумовує той колосальний досвід, який здобула наша держава у сфері розвитку туризму.

На важливості співпраці кафедри туризму географічного факультету і кафедри країнознавства та міжнародного туризму факультету міжнародних відносин наголосив декан факультету міжнародних відносин, професор Маркіян Мальський.

«У міжнародних відносинах туризм є важливим інструментом для здійснення зовнішньої політики держави. Міжнародний туризм – це ціла галузь світового господарства, яка виконує низку різних функцій, – вважає Маркіян Мальський. – Його використовують як інструмент налагодження стосунків між державами, а також як інструмент активізації міжнародної торгівлі та економіки. Крім того, через туризм цілі регіони запроваджують спільні підходи й стандарти, а також формується безпековий світовий простір».

За словами старшого наукового співробітника Інституту регіональних досліджень НАН України Світлани Шульц, тісна співпраця науки й освіти дозволяє зробити впевнені кроки назустріч вагомим змінам у різних сферах суспільної діяльності, зокрема й у туризмі та економіці.

«Туризм є складним суспільним явищем і, водночас, однією і найбільш динамічних галузей господарства. Саме стан цієї галузі є своєрідним показником рівня розвитку країни, її економіки й іміджу. А відтак, для міжнародних відносин туризм – поняття непересічне», – переконана завідувач кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор Ольга Любіцева.

Про зв’язок туризму й економіки йшлося під час виступу завідувача кафедри туризму географічного факультету Львівського університету, професора Марти Мальської.

Завідувач кафедри економічної та соціальної географії, професор Олег Шаблій висловив сподівання, що результати конференції дадуть поштовх до альтернативного розвитку туристичної науки, яка може стати міждисциплінарною.

З вітальними словами також звернулись до учасників конференції доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного лісотехнічного університету України Евеліна Кульчицька, декан факультету туризму Львівського державного університету фізичної культури Володимир Холявка, доцент кафедри харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу Львівського торговельно-економічного університету Марія Філь, директор Львівської асоціації розвитку туризму Андрій Мацелюх і представники Харківського національного університету ім. В. Каразіна та закордонні колеги – професор Вищої школи маркетингу в Катовіце (Польща) Яцек Ружковскі, професор Університету Гданська (Польща) Томаш Міхалскі.

Від імені організаторів конференції завідувача кафедри туризму географічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, професор Марта Мальська висловила вдячність учасникам, які приїхали з інших міст України та з-за кордону й побажала їм гарного перебування у Львові та Львівському університеті.

Під час пленарного засідання вчені сфокусували увагу на питаннях туристичної освіти в класичних українських університетах, спортивного туризму, геотуристичних атракціях Ойцовського національного парку у Польщі та культурно-історичній спадщині національних меншин як складовій туристичного потенціалу регіону.

У рамках конференції відбулися секційні засідання за такими напрямами: «Геопросторові аспекти туристичної діяльності», «Історія туризму», «Актуальні проблеми країнознавства і міжнародного туризму», «Економічні та суспільні проблеми у туризмі та готельно-ресторанному бізнесі», «Сучасні форми та види туризму» і «Туристичне краєзнавство».

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото