Патріарх української мінералогії: відійшов у Вічність професор Орест Матковський

Із глибоким сумом повідомляємо, що 23 березня 2023 року на 94-му році життя відійшов у Вічність Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, професор кафедри мінералогії геологічного факультету, доктор геолого-мінералогічних наук Орест Іллярович Матковський.

Професійна та життєва дорога Ореста Матковського назавжди залишиться втіленням відданості ідеалам науки, прагненню до пізнання, невтомності у творчому пошуку. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії наук Вищої школи України, віцепрезидент Українського мінералогічного товариства (УМТ), керівник Львівського відділення УМТ, Дійсний член і голова геологічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка –  таким Ореста Ілляровича знає наукова спільнота в Україні та поза її межами, і це далеко не повний  перелік його досягнень та звитяг. За тривалу й плідну наукову та педагогічну працю професор Орест Матковський був удостоєний багатьох звань, премій, нагород. Це, зокрема, медаль Є. К. Лазаренка Українського мінералогічного товариства і Спілки геологів України та Премія імені Є. К. Лазаренка. Проте найважливішою життєвою місією Орест Матковський вважав нести студентській молоді не лише фахові знання, але й високу національну свідомість.

У пам’яті колег Орест Матковський житиме як знаний науковець, педагог і керівник, здібний організатор навчального процесу й наукової роботи, чия науково-педагогічна, навчально-методична, організаторська і громадська діяльність завжди була тісно пов’язана зі Львівським університетом, у якому він пройшов шлях від студента до Заслуженого професора, завідувача кафедри мінералогії (1974–1999), декана геологічного факультету (1980–1996).

Майже три чверті століття Орест Матковський віддав благородній справі підготовки геологічних кадрів, вихованню молодого покоління в дусі самовідданості геології, любові до прекрасного витвору природи – мінералу. Своїми знаннями, винятковою працездатністю, педагогічним талантом він здобув заслужений авторитет серед широкого кола геологів-практиків та наукової громадськості. Його учні працюють у багатьох куточках нашої країни та далеко за її межами. Вони завжди згадують Ореста Ілляровича з теплотою і повагою, справедливо називаючи вченого «живим класиком» і «патріархом» української мінералогії.

Багатогранною науковою діяльністю професора Ореста Матковського охоплено, насамперед, широке коло питань генетичної, регіональної, пошукової і прикладної  мінералогії, типоморфізму мінералів родовищ корисних копалин України, зокрема  в Українському щиті (камерні пегматити Коростенського Плутону, конгломерати Білокоровицької структури) та Українських Карпатах (манганові, золото-поліметалеві  родовища і рудопрояви).

У його полі зору постійно перебували й важливі проблеми  загальномінералогічного плану: основні поняття, стан та перспективи розвитку мінералогії, мінералогічна кристалографія і типоморфізм мінералів, класифікація та термінологія окремих груп мінералів, взаємозв’язок конституції та властивостей мінералів. Він запропонував визначення таких дискусійних понять мінералогії, як «акцесорний мінерал», «мінеральний вид», «різновид» тощо.

Упродовж свого плідного професійного життя професор відкрив понад десять мінералів, раніше невідомих в Україні, а його наукові розробки сприяли відкриттю двох родовищ золота в Українських Карпатах.

Сповідуючи цінності пізнання та прагнення неперервних досліджень, Орест Матковський залишив у спадок сучасним і прийдешнім поколінням геологів понад 570 наукових праць (16 монографій, 3 підручники, 2 навчальні посібники, 4 курси лекцій, 2 словники, 3 довідково-інформаційні та 2 літературно-публіцистичні видання, сотні статей з мінералогії і суміжних наук,  багато з яких опубліковано за кордоном, низка рецензій, нарисів з історії науки) та 16 наукових і науково-виробничих звітах.

Орест Іллярович – один з небагатьох блискучих учнів академіка Євгена Лазаренка і продовжувач наукових досліджень в руслі Львівської наукової мінералогічної школи, заснованої академіком, до своїх останніх днів був сповненим енергії, трепетної любові й відданості своїй справі, бажанням іти далі, навчати інших і вчитися самому, а найголовніше – плекати добро в собі й навколо себе. Усіх хто близько знав професора, він вражав своєю людяністю і простотою, доброзичливістю, шляхетністю та патріотизмом. А завдяки таким рисам, як мужність і сила волі, він завше твердо стояв перед усіма життєвими випробуваннями.

Смерть професора Ореста Матковського є непоправною втратою для світової геологічної науки і для кожного з нас. У пам’яті академічної спільноти Львівського національного університету імені Івана Франка Орест Іллярович назавжди залишиться активним і наполегливим дослідником з веселою вдачею, мудрим наставником, прекрасним педагогом, добрим колегою, визначною людиною, яка присвятила своє життя поклику геологічної науки.

У глибокій скорботі низько схиляємо голови і розділяємо разом із родиною, друзями, колегами та учнями Ореста Матковського невимовний біль утрати.

Вічна пам’ять…