Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

у співпраці

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Інститут права, психології та інноваційної освіти НУ «Львівська політехніка»

Львівська регіональна бізнес-платформа

Львівське обласне відділення Всеукраїнської громадської організації

«Товариство психологів України»

Львівський обласний молодіжний центр

Краківський економічний університет (Польща)

Жешувський університет (Польща)

Constantine the Philosopher University in Nitra (Словаччина)

Tarnow’s Association of Academics “Pro Publico Bono” (Польща)

Державна вища техніко-економічна школа ім. Броніслава Маркевича у Ярославі (Польща)

    ЗО “Білоруський державний економічний університет” (Білорусь)   

Приватний університет Вебстера (Австрія, Італія)

Школа стійкого підприємництва Фонду Горста Рогуша (Німеччина)

 

Програма

VМіжнародної науково-практичної 

конференції

ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ 

АСПЕКТИ ДУХОВНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

присвяченої 10-річчю громадських організацій

 

Напрями роботи конференції:

    1. Розвиток громадських організацій: філософія, психологія, управління
    2. Теоретико-методологічні аспекти публічного управління та адміністрування
    3. Державне управління: професіоналізм, традиції, інновації
    4. Духовний розвиток суспільства: стан та перспективи
    5. Місія бізнесу, лідерства та комунікацій в сучасному світі

22 квітня 2020 року

До початку роботи конференції

планується видання програми та збірника тез

Вимоги до оформлення тез: обсяг – 2-4 сторінки формату А4, документ Word (розширення doc), шрифт – TimesNewRoman, розмір шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1, усі поля – по 2 см., відступ абзацу – 1,25 см. Необхідні реквізити: у верхньому правому кутку вказується прізвище, ім’я та по-батькові автора. У наступному рядку – повну назву місця роботи/навчання, а також місто. Далі – НАЗВА ДОПОВІДІ з вирівнюванням по центру. Вказати номер секції, до якої належать тези. 

Тези, заявку на участь (прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, наукове звання, тему доповіді, місце навчання/роботи, спеціальність, курс, рік навчання (для аспірантів), адресу для листування, телефон, e-mail) та копію квитанції про оплату просимо надсилати
до 1 квітня 2020 р. на адресу Оргкомітету:  е-mail:  konferlviv@gmail.com

Оргвнесок за видавничі витрати – 200 грн просимо здійснити на Картку ПриватБанку  5168 7551 1366 0159 для Куса А.Є.

Порядок роботи конференції

11:30– 12:00

12:00 – 15:00

15:00 – 16:00

16:00 – 18:00

Реєстрація учасників конференції.

Урочисте відкриття конференції. Пленарне засідання.

Перерва на обід.

Наукові напрями. Урочисте закриття конференції.

Місце проведення: Дзеркальна зала Львівського національного університету 

імені Івана Франка (вул. Університетська, 1)

Мови: українська, англійська, польська

Регламент конференції:

Привітання – 5 хв.

Доповіді на пленарному засіданні – 15 хв.

Виступи – 7 хв.

Оргкомітет

Голови: Ректор Львівського національного університету  імені Івана Франка, член-кореспондент НАН України, проф. Мельник В.П.; Директор Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, акад. Максименко С.Д.

Співголови: декан філософського ф-ту, проф. Рижак Л.В; завідувач кафедри теорії та історії політичної науки, проф. Шипунов Г.В.; Голова Ради підприємців Львівської області, к. н. із держ. управління Сорока Р.Ю.

 

Науковий комітет: Assoc. Prof. Jarmila Maximova, PhD, Assoc. Prof. Mariola Grzebyk, Assoc. Prof. Agata Pierscieniak, dr inz.Ryszard Pukała, Ph.D. Jolanta Stanienda, Assoc. Prof. Izabela Krawczyk-Sokołowska, Assoc. Prof. Wiesława Caputa, Salvatore Giacomuzzi, Sandra Velasquez, проф. Шипунов Г.В., проф. Грабовська С.Л., проф. Карась А.Ф., проф. Держко І.З., проф. СавчинМ.В., проф.Сняданко І.І., проф. Моргун В.Ф., проф. Захарчин Г.М., н.в.Сновидович І.Б.

Оргкомітет: Dr hab. Stanisław Sorys, доц. Власевич Т.В., доц. Угрин Л.Я, доц. Бунь В.В., доц.Була С.П., Шурко О.Б., доц. Макаренко С.С., доц. Кохан М.О.,доц. Данилевич Н.М., доц. Мрака Н.М., доц.Борисенко О.М., доц.Войцеховська О.В., викл.Гузенко І., к. психол. н. Зошій І.В., доц. Стельмах О.В., ст.викл.Закалик Г.М., викл. Кожушко-Лозинська І.І., докт. ф-іїКусаА.Є, докт. ф-ії  Терлецька Н.В., м. н. с. МищишинІ.Р., ас. Германович О.Р., ас. Стасюк М.М., ас.Возняк С.І., Шатрук В.М., ст. Спересенко М.В.

 

Координатор  проекту

Жигайло Н.І., докт. психол. наук, професор, професор кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка

Відповідальний за випуск матеріалів конференції:

Максимець Ю.В., к.екон.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана ФранкаПрограма 22.04.2020

Вступне слово

Збірник Тез Квітень 2020

Women in Public and Spirituality Deconstructing Tradition

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 22.04.2020