KolodkoКОЛОДКО (Kołodko) Ґжеґож Вітольд (21.І.1949, м. Тчев Помор. в-ва, Польща) – економіст, д-р екон. наук (1976), проф. (1984). Закінчив Гол. торг. школу у Варшаві (1972), стажувався за програмою Фулбрайта в Ілліной. ун-ті (США, 1985–86). У 1982–88 радник президента Нац. банку Польщі; 1988 директор Ін-ту банк. справи і монетарної політики Нац. банку Польщі; 1988, 1989, 2002 консультант Світ. ін-ту вивчення екон. розвитку ООН в Гельсінкі; 1989–94 директор Ін-ту фінансів (Варшава); 1989–91 член екон. ради в Раді міністрів, 1994–97 віце-прем’єр і міністр фінансів в урядах В. Павляка, Ю. Олекси, В. Цімошевіча; 1998–2000 працював у США; 2002–03 віце-прем’єр і міністр фінансів в уряді Л. Міллера, відіграв важливу роль у процесі інтеграції Польщі до ЄС.

Наук. інтереси: теор. і практ. проблеми глобалізації та постсоціаліст. трансформації, політика розвитку.

Засновник та директор Досл. центру трансформації, інтеграції і глобалізації Вищої школи підприємництва і управління ім. Л. Козьмінського.

Бл. 300 праць, зокр., Emerging Market Economies. Globalization and Development (2003; ed., with co-auth.); О Naprawie Naszych Finansow (2004); Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce (2004); The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets (2005; ed., with co-auth.); Globalization and Social Stress (2005; ed., with co-auth.); The World Economy and Great Post-Communist Change (2006).

Dr. honoris causa Львів. ун-ту (2003). Член ред. колегій наук. видань та досл. ін-тів у Великій Британії, Італії, Китаї, Росії, Угорщині, Японії.

Л-ра: Strona internetowa Grzegorza Kołodki. [Cyt. 2007, 30 stycznia]. Dostępny z <http://kolodko.tiger.edu.pl/>; Strona internetowa Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Leona Koźmińskiego w Warszawie. [Cyt. 2007, 30 stycznia]. Dostępny z <http://www.tiger.edu.pl/>.

І. Наслідник