SkrypnykСКРИПНИК Ігор Володимирович ( 1 3 . XI.1940, м. Жмеринка Вінн. обл. – 03.II.2005, м.Донецьк) – математик, канд. фіз.-мат. наук (А-гармонійні форми на ріманових просторах, 1965), доц. (1966), д-р фіз.-мат. наук (Нелінійні еліптичні рівняння вищого порядку, 1972), проф. (1977). Закінчив мех.-мат. ф-т Львів. ун-ту (1962), аспірантуру (1965). У 1967–70 ст. наук. співроб. Донец. ОЦ АН УРСР; 1970–75 ст. наук. співроб., 1975–77 заст. директора, 1977–2005 директор Ін-ту прикл. проблем механіки і математики.

Наук. інтереси: топол. методи дослідження нелінійних еліпт. граничних задач для рівнянь вищих порядків; створив методи побудови асимптот. розкладу розв’язків нелінійних еліпт. і парабол. задач Діріхле у перфорованих областях, отримав значні результати в теорії виродження еліптикопарабол. систем.

Бл. 150 праць, зокр., Квазилинейные эллиптические уравнения высшего порядка (Донецк, 1971); Нелинейные эллиптические уравнения высшего порядка (Киев, 1973); Методы исследования нелинейных эллиптических граничных задач (М., 1990).

Член-кор. (1979), акад. АН УРСР (1985). Засл. діяч науки і техніки України (1998). Почес. д-р Львів. ун-ту (2003).

Л-ра: Самойленко А. М. та ін. Ігор Володимирович Скрипник // Укр. матем. ж. 2005. Т. 57. № 7.

М. Іванчов