BrodynБРОДИН Михайло Семенович (30.ІХ.1931, с. Сівка-Войнилівська тепер Калуського р-ну Івано-Франк. обл.) – фізик, канд. фіз.-мат. наук (Дослідження поглинання і дисперсії світла у кристалах деяких поліциклічних сполук, 1957), ст. наук. співроб. (1960), д-р фіз.-мат. наук (Оптичні властивості кристалів в області екситонного поглинання, 1963), проф. (1968). Закінчив фіз.-мат. ф-т Львів. ун-ту (1953), аспірантуру Ін-ту фізики (1956). У 1956–59 мол., 1960–64 ст. наук. співроб. відділу фізики кристалів Ін-ту фізики; з 1964 проф. Київ. політехніки; з 1965 зав. відділу нелінійної оптики Ін-ту фізики; з 1975 голова секції фізики неметал. кристалів у Координац. раді АН УРСР з фізики тв. тіла; 1987–2006 директор, з 2006 почес. директор Ін-ту фізики; 1989–98 академік-секретар від-ня фізики та астрономії АН.

Наук. інтереси: започаткував такі наук. напрями: низькотемпературна кристалооптика і спектроскопія кристалів, дисперсія і поглинання світла в кристалах аромат. поліциклічного ряду, молекул. екситони; шаруваті кристали, поверхневі екситони, форми спектр. контурів і екситон-фононна взаємодія; спектроскопія поляритонів; напівпровідникові лазери, міні-лазери, механізми генерування, роль екситонів, пояснення особливостей індикатрис та спектрів випромінювання пластинчастих, пелюсткових і трубчастих лазерів на основі монокристалів CdS, CdSe, ZnS, ZnSe та їхніх тв. розчинів, внутр. моди, переналаштування частоти генерації; нелінійна оптика: двофотонні збудження напівпровідників, оптична бістабільність, генерація гармонік, міжмодові взаємодії; фотоакуст. спектромікроскопія матеріалів електрон. техніки.

Бл. 400 праць, зокр., Екситони в молекулярних кристалах (К., 1973); Поляритони в кристалооптиці (К., 1984); Екситонні процеси в шаруватих кристалах (К., 1986); Динамічні ефекти в багатокомпонентному газі (К., 1990); Нелінійність дисперсії широкозонних напівпровідників (К., 1990).

Член-кор. (1972), акад. АН УРСР (тепер НАНУ, 1982); дійс. член НТШ (2009); член Укр. фіз. т-ва, Амер. фіз. т-ва, Укр. оптич. т-ва; член міжнар. оргкомітетів і координац. рад з квант. електроніки та нелінійної оптики. Голова наук. ради з проблем квант. електроніки НАНУ. Член ред. колегії ж. “Укр. фіз. ж.” (2002–09 гол. ред.), “Квант. электроника”, “Світ фізики”, “Фізика напівпровідників, квантова та оптоелектроніка”, “Ukrainian J. of Physical Optics” та ін. Ленін. премія в галузі науки і техніки (1966), Держ. премія УРСР у галузі науки (1974), Держ. премія СРСР у галузі науки (1982), Держ. премія України у галузі науки і техніки (1994), премія ім. К.Д. Синельникова (1998). Засл. діяч науки і техніки України (1992). Медаль “За доблесну працю” (1970), ордени “Знак пошани” (1981), Жовтневої революції (1986), “За заслуги” ІІІ (1999) та ІІ (2008) ступенів; медаль ім. С.І. Вавілова – нагорода Оптич. т-ва ім. Д.С. Рождественського (2000), Dr. honoris causa Львів. ун-ту (2000).

Л-ра: Михайло Семенович Бродин / Сер. Біобібліографія вчених України. К., 2001; Блонський І.В., Борщ А.О., Наумовець А.Г. та ін. Михайло Семенович Бродин (до 70-річчя з дня народження) // Укр. фіз. ж. 2001. Т. 46. № 9; Відкриття та дослідження молекулярних екситонів: Збірник на пошану акад. Михайла Бродина / Сер. “Doctor Honoris Causa”. Львів, 2001; Хто є хто на Івано-Франківщині. К., 2002; ЕСУ. Т. 3; Хто є хто в Україні. К., 2004; Бар’яхтар В.Г., Блонський І.В., Борщ А.О. та ін. Михайло Семенович Бродин (до 75-річчя від дня народження) // Укр. фіз. ж. 2006. Т. 51. № 9; Довгий Я.О. Творець наукової школи. До 75-річчя від дня народження Михайла Бродина // Світ фізики. 2006. № 3; Інститут фізики НАН України. 80-років. Львів, 2009.

Я. Довгий