HolubetsГолубець Михайло Андрійович (30.X.1930, смт Великий Любінь Городоцького р-ну Львів. обл.) –ботанік, еколог, канд. с.-г. наук (Ялина в культурі рівнинної частини західних областей України, 1960), д-р біол. наук (Еловые леса Украинских Карпат, 1969), проф. (1978), політ. і громад. діяч. Закінчив Львів. с.-г. ін-т (1953), аспірантуру Львів. лісотехн. ін-ту (1956). У 1954–57 викладач Львів. с.-г. та Львів. лісотехн. ін-тів; 1957–62 мол., ст. наук. співроб. відділу меліорації і боротьби з ерозією ґрунтів НДІ землеробства і тваринництва зах. районів України (с.Оброшине); 1962–63 ст. наук. співроб. Наук.-природозн. музею (Львів); 1963–70 ст. наук. співроб. відділу експерим. екології й біоценології Ін-ту ботаніки (Львів); 1970–74 зав. відділу біогеоценології й директор Держ. Природозн. музею (Львів); 1974–91 керівник Львів. від-ня, заст. директора з наук. роботи Ін-ту ботаніки; 1974–78 проф. каф. морфології і систематики рослин, 1983–95 проф. каф. морфології, систематики і фізіології рослин Львів. ун-ту; 1991–2007 директор і зав. відділу екосистемології, з 2007 почес. директор і зав. відділу екосистемології Ін-ту екології Карпат (Львів).

Наук. інтереси: лісознавтво, екологія, біогеоценологія, екосистемологія, охорона природи.

Керівник 17 канд. та консультант 5 докт. дис. Бл. 450 праць, зокр., Ельники Украинских Карпат (Киев, 1978); Плівка життя (К., 1997); Від біосфери до соціосфери (Львів, 1997); Екосистемологія (Львів, 2000); Вступ до геосоціосистемології (Львів, 2005); Середовищезнавство (Львів, 2010). Член-кор. АН УРСР (1978), академік АН УРСР (1990), Член ред. колегій багатьох наук. видань, зокр., “Праці НТШ. Екол. зб.”, “Екологія та ноосферологія”, “Біол. студії”, “Реф. ж. Екологія”, “Ж. агробіології та екології”. Голова Львів. від-ня Укр. ботан. т-ва, дійс. член НТШ. Засл. діяч науки і техніки України (1992). Держ. премія України в галузі науки і техніки (2005). Депутат та голова підкомісії з питань екології й охорони навкол. природ. середовища ВР України (1990–94), член Львів. облвиконкому (1995–96), член Львів. міськвиконкому (1996–2000). Брав участь у Біловезькій зустрічі 1991 глав України, Білорусії та Росії, під час якої припинено існування СРСР. Почес. грамота Президії ВР УРСР (1980), Орден “За заслуги” ІІІ ступеня (1998).

Л-ра: УРЕ. Т. 3; Укр. рад. енциклопед. словник. К., 1986. Т. 1; ГЕУ. Т. 1; ЕСУ. Т. 6; Holubets Mykhailo. Encyclopedia of Ukraine. Toronto; Buffalo; London, 1988. Vol. 2; Одинак Я.П. Михайло Андрійович Голубець (до 60-річчя з дня народження) // Укр. ботан. ж. 1990. Т. 47. № 6; 60-річчя академіка АН УРСР М.А. Голубця // Вісн. АН УРСР. 1990. № 10; Історія АН України 1918–1993. К., 1994; Хто є хто в Україні. К., 1996, 1997, 1999, 2000; Михайло Голубець: Бібліогр. покажчик. Львів, 2000; Козловський М.П., Марискевич О.Г., Кагало О.О. Голубець Михайло Андрійович (до 70-річчя від дня народження) // Укр. ботан. ж. 2000. Т. 57. № 5.

Н. Калинович