TishikБорис Йосипович (26.ІХ.1936, м. Львів) – юрист, канд. юрид. наук (Галицька Соціалістична Радянська Республіка 1920 року, 1966), доц. (1968), проф. (1991). Закінчив з відзнакою юрид. ф-т Львів. ун-ту (1959). У 1959 юрисконсульт; 1959–68 асист., 1968–91 доц., 1990–2008 зав., 1991–2008 проф. каф. теорії та історії держави і права, з 2008 проф., зав. каф. історії держави, права та політ.-правових учень, 1968–91 голова профбюро, 1968–72 заст. декана юрид. ф-ту Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: історія держави і права України та зарубіж. країн.

Керівник 12 канд. дис.

Бл. 200 праць, зокр., Західно-Українська Народна Республіка (1918–1923 рр.) (Львів, 2004); Становлення державності в Україні (1917–1922) (Коломия, 2000; зі співавт.); Галицько-Волинська держава (1199–1349) (Львів, 2006; зі співавт.); Історія держави і права України (К., 2008; зі співавт.); Історія держави і права країн Стародавнього світу (Львів, 2001); Історія держави і права Середніх віків (Львів, 2006; зі співавт.).

Член ред. колегій ж. “Право України”, “ВЛУ. Сер. юрид.”, член Вченої ради юрид. ф-ту; член Вченої ради ф-ту права, канон. права та адміністрації Люблін. катол. ун-ту. Засл. проф. Львів. ун-ту (2004). Засл. юрист України (2006).

Л-ра: ЮЕ. Т. 6.

І. Бойко