SulymГеоргій Теодорович (02.VI.1948, м. Львів) – механік, канд. фіз.-мат. наук (Напружений стан кусково-однорідних пластин з тонкостінними включеннями та розрізами, 1974), доц. (1979), проф. (1994), д-р фіз.-мат. наук (Основи математичної теорії термопружної рівноваги середовищ з тонкими включеннями, 1995). Закінчив з відзнакою мех.-мат. ф-т Львів. ун-ту (1971), аспірантуру (1974). У 1971 лаборант НДС, 1974–75 ст. інженер, 1975–76 ст. наук. співроб. НДС, 1976–77 ст. викладач, 1977–92 доц., з 1992 зав. каф. механіки Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: механіка деформівного тв. тіла і матем. моделювання явищ та процесів механіки (механіка руйнування, теорія тріщин і тонких неоднорідностей, механіка композитів), теорія дислокацій, машинознавство, термінознавство, історія науки.

Бл. 400 праць, зокр., Елементи теорії пружності (Львів, 1994; зі співавт.); Елементи теорії пластичності та міцності (Львів, 1999; зі співавт.); Раціональне проектування машинобудівних конструкцій (Львів, 2003; зі співавт.); Механіка руйнування та міцність матеріалів. Т. 6Механіка руйнування мостових конструкцій та методи прогнозування їх залишкової довговічності (Львів, 2004; зі співавт.); Золота книга кафедри механіки (Львів, 1999).

Дійс. член (з 1992), голова комісії механіки НТШ (1992–2002); член (з 1992), заст. голови (2002) Укр. т-ва з механіки руйнування матеріалів; член Європ. т-ва з цілісності конструкцій (з 1999), член Нац. комітету України з теор. і прикл. механіки (з 2001). Відмінник освіти України (1998). Премія Укр. т-ва з механіки руйнування матеріалів (2000). Засл. працівник освіти України (2002). Науковець 2004 Львів. ун-ту (2005). Засл. проф. Львів. ун-ту (2007). Нагрудний знак “За наук. досягнення” (2008). Почес. грамота Кабінету Міністрів України (2010).

В. Галазюк