PolovynkoІгор Іванович (12.VIII.1952, м. Львів) – фізик, канд. фіз.-мат. наук (Фізичні властивості кристалів тригліцинсульфату з домішкою заліза, 1979), доц. (1986), д-р фіз.-мат. наук (Оптико-фізичні властивості кристалів групи A2BX4 з неспіврозмірними фазами, 1991), проф. (1996). Закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту (1974), аспірантуру (1979), докторантуру (1991). У 1974–75 ст. лаборант каф. експерим. фізики, 1979 ст. наук. співроб. НДЧ, 1980–84 асист., 1984–88 доц., з 1991 проф., з 1997 зав. каф. нелінійної оптики, з 2003 декан ф-ту електроніки Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: оптико-фіз. властивості фероїків, зокр., ефекти термооптичної пам’яті і термохромізму та радіаційно-індуковані зміни оптичних параметрів.

Бл. 300 праць, зокр., The Сhanges of Curie Point Shift Coefficient under Stress in the TGS, TGFB and TGSe Crystals (Ferroelecrtics. 1978. Vol. 21; with co-auth.); Optyczne własnośći faz niewspołmiernych krysztalow typu A2MX4 (Kielce, 1988; with co-auth.); Дослідження неспівмірних фаз в сегнетоелектриках K2ZnCl4 (ВЛУ. Cер. фіз. 1982. Вип. 21; зі співавт.); Thermochromic Properties of the A2CuCl4 Crystals (Molecular Phys. Reports. 1987. Vol. 67; with co-auth.); Manifestation of Coexistence of the Long-periodic Phase with Incommensurate Phase (Ferroelectrics. 1999. Vol. 222; with co-auth.); Атомна і ядерна фізика (Львів, 2010).

Л. Луців-Шумський