KovalchukІван Платонович (19.VIII.1951, с. Золотолин Костопільського р-ну Рівн. обл.) – географ, геоеколог, канд. геогр. наук (Динамика эрозионных процесов в Западной Подолии, 1981), доц. (1984), д-р геогр. наук (Еколого-геоморфологічний аналіз флювіальних систем регіону, 1994), проф. (1995). Закінчив геогр. ф-т Львів. ун-ту (1974), аспірантуру (1980) і докторантуру (1993) Моск. ун-ту. У 1974–77 лаборант каф. геоморфології, зав. музею землезнавства, 1980–83 асист., 1984–94 доц., 1994–2000 проф., 1987–90 зав. каф. геоморфології, 2000–07 засновник і зав. каф. конструктивної географії і картографії Львів. ун-ту; з 2007 зав. каф. геодезії та картографії Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України (м. Київ), директор НДІ землекористування та правового регулювання майнових і зем. відносин, проф. каф. геоморфології Київ. ун-ту.

Наук. інтереси: теорія і методика геоморфології, геоекології, конструктивної географії та гідроекології; іст. географія, краєзнавство, історія географії, наукознавство, топоніміка, картогр. моделювання, екол. моніторинг, землекористування, геоморфол. ризик, педагогіка вищої школи, геоморфол. термінологія, оцінка трансформації компонентів довкілля Зах. України; один із засновників нових наук. напрямів – екол. геоморфології, урбоекогеоморфології; створив у Львів. ун-ті наук. школу екол. геоморфології.

Керівник 16 канд., консультант 3 докт. дис.

Бл. 870 праць, зокр., Флювіальна геоморфологія (Львів, 1992); Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз (Львів, 1997); Стаціонарні, напівстаціонарні та експериментальні дослідження ерозійних процесів (Львів, 1992); Прикладна гідроекологія (Львів, 2000; зі співавт.); Екологічна геоморфологія (Івано-Франківськ, 2000; зі співавт.); Основи геоморфології (К., 2005; зі співавт.); Екологія (Львів, 2006; зі співавт.); Екологічний моніторинг регіону (Львів, 2009; зі співавт.); Рельєф України (К., 2010; зі співавт.).

Член спеціаліз. вчених рад, ред. колегій період. наук. видань. Голова Львів. від-ня Укр. геогр. т-ва (1994–2007). Академік Укр. екол. АН (1995), АН вищої школи України (2008). Дійс. член НТШ (2002). Відмінник освіти України (1998). Засл. проф. Львів. ун-ту (2005). Подяка Прем’єр-міністра України (2010).

В. Петлін