KrupskyyІван Васильович (14.VІ.1951, м. Самбір Львів. обл.) – журналіст, історик укр. преси, канд. іст. наук (Роль газети “Комуніст” (орган ЦК КП(б) У) в боротьбі трудящих за перемогу і зміцнення радянської влади в Україні (1918–1925 рр.), 1983), доц. (1986), д-р іст. наук (Преса як джерело досліджень національно-визвольних змагань за Українську державу (друга половина XIX–перша чверть XX ст.), 1996), проф. (2000). Закінчив ф-т журналістики Львів. ун-ту (1976). У 1974–77 кор., ред. газ. Львів. ун-ту “За рад. науку”; 1977–78 зав. відділу студ. і шк. молоді редакції газ. “Ленін. молодь”; 1978 зав. редакції іст.-філол. л-ри вид-ва “Вища школа” при Львів. ун-ті; 1978–86 асист., 1986–93 доц. каф. теорії і практики рад. преси, 1983–86 заст. декана ф-ту журналістики, 1993–2000 доц., з 2000 проф. каф. радіомовлення і телебачення Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: історія укр. преси, масові комунікац. технології, техніка ЗМІ.

Бл. 200 праць, зокр., Національно-патріотична журналістика України (друга половина XIX– перша чверть XX ст.) (Львів, 1995); Українська військова журналістика: становлення і роль у національно-визвольних змаганнях за утворення незалежної української держави (1914–1920) (Львів, 1997; зі співавт.); Українська журналістика на західноукраїнських землях: державотворча функція, тематичні аспекти (1848–1919) (Львів, 2001; зі співавт.); Українська преса Наддніпрянщини (друга половина XIX ст.–1920): генезис, проблематика виступів, державотворча функція (Львів, 2001; зі співавт.); Львів: місто газет і журналів (Львів, 2006); Галицьке стрілецтво та його преса у боротьбі за українську державу: до 90-річчя ЗУНР (Львів, 2008).

В. Лизанчук