KuskoКатерина Яківна (19.ІХ.1931, с. Покровське Неклинівського р-ну Ростов. обл., Росія – 23.ІІІ.2010, м. Львів) – філолог-германіст, канд. філол. наук (Мовні засоби характеристики персонажів в романах А. Шаррера, 1969), доц. (1972), д-р філол. наук (Невласне-пряма мова в німецькій літературі, 1982), проф. (1984). Закінчила ф-т іноз. мов Львів. ун-ту (1955). У 1955–61 учителювала; 1961–72 викладач, 1972–84 доц., 1984 проф., 1979–96 зав. каф. іноз. мов, 1998–2010 проф. каф. іноз. мов для гуманіт. ф-тів Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: лінгвістика тексту, стилістика, дискурсознавство, літературознавство, методика викладання іноз. мов.

Керівник 17 канд. дис.

Бл. 120 праць, зокр., Проблеми мови сучасної художньої літератури (Львів, 1980); Лінгвістика тексту за фахом (Лінгводидакт. організація навч. процесу з іноз. мов у вузі. Львів, 1996); Проблеми лінгвістики тексту: детермінація понять, мовні засоби когезії (Іноземномовний текст за фахом: лінгводидакт. аспекти. Львів, 1998); Дискурс іноземномовної комунікації: концептуальні питання теорії і практики (Наук. зап. АН Вищої школи України. Вип. 4); Фреймова реалізація країнознавчого дискурсу (на матеріалі німецькомовних рекламних текстів) (Мовні і концептуал. картини світу. 2001. Вип. 4); Дискурс іноземномовної комунікації (Львів, 2002; наук. ред. і кер.).

Академік АН Вищої школи України (1999). Засл. проф. Львів. ун-ту (2005)

В. Рудий