KondratuykДіяльність профспілок України по створенню матеріально-технічної бази соціалізму (1966–1970), 1975), доц. (1976), д-р іст. наук (Діяльність профспілок України в перше повоєнне десятиліття, 1990), проф. (1991). Закінчив іст. ф-т Львів. ун-ту (1968). У 1968–74 учитель історії, секретар міськкому комсомолу, керівник лектор. групи обкому; 1974–76 асист., 1976–91 доц., 1984–92 зав. каф. історії СРСР, 1976–80 заст. декана іст. ф-ту, 1991–95 проф., 1995–2010 зав. каф. новітньої історії України Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: історія профспілок, нац. рух ХІХ–ХХ ст., укр. історіографія.

Бл. 200 праць, зокр., Нариси історії українського національно-визвольного руху ХІХ ст. (Тернопіль, 1993); Портрети видатних українських митців ХІХ–початку ХХ ст. (Тернопіль, 1995); Українська історіографія ХІХ–початку ХХ століть: Основні напрями і концепції (Львів, 2002); Новітня історія України. 1914–1945 (Львів, 2007); Сучасна національна історіографія новітньої історії України. 1914–2009 (Львів, 2010; зі співавт.).

Засл. діяч науки і техніки України (2004). Засл. проф. Львів. ун-ту (2006).

Л-ра: Укр. історики ХХ ст. Біобібліогр. довідник. К., Вип. 2. Ч. 1; Іст. ф-т ЛНУ.

О. Сухий