MyskivРентгеноструктурне дослідження нових тернарних силіцидів рідкісноземельних металів, 1973), доц. (1981), д-р хім. наук (Синтез та кристалохімія олефінових і ацетиленових p-комплексів галогенідів міді(І), 1991), проф. (1995). Закінчив з відзнакою хім. ф-т Львів. ун-ту (1969), аспірантуру (1972). У 1972–73 мол. наук. співроб., 1973–79 асист., 1979–93 доц., 1993–95 проф.-дослідник, з 1995 проф. каф. неорган. хімії Львів. ун-ту; 1974–75 наук. стажування у Вроцлав. ун-ті під кер-вом Т. Глов’яка.

Наук. інтереси: заг. та неорган. хімія, рентгенографія і кристалохімія, хімія коорд. сполук.

Керівник 11 канд., консультант 2 докт. дис.

Бл. 300 праць, 5 патентів і АС, зокр., Кристаллическая структура соединения Ce15Ni4Si3 (Кристаллография. 1973. Т. 18. № 4; с соавт.); Кристаллическая структура комплекса меди(І) с акриллонитрилом (Кристаллография. 1982. Т. 27. № 3; с соавт.); Copper(I) nitrate p-complexation: synthesis and crystal structure of [(CH2=CH–CH2)2NH2][Cu(NO3)2] (J. Chem. Crystallogr. 1995. Vol. 25. № 10; with co-auth.); Катион N-аллилальдиминия как p-лиганд. Синтез и кристаллическая структура соединения [(CH3)2N–C6H4–CH=NH–CH2–CH=CH2]Cu3Cl4 (Коорд. химия. T. 26. № 3; с соавт.); Полиядерные комплексы галогенидов меди(І): координационная химия и каталитические превращения алкинов (Успехи химии. Т. 69. № 11; с соавт.); Spin density distribution in the tetragonal cluster compound Cu4OCl6(daca)4 (Phys. Rev. 2010. Vol. 81. D.172405).

Засл. проф. Львів. ун-ту. Держ. премія України в галузі науки і техніки (2007). Член спеціаліз. вченої ради із захисту канд. та докт. дис.; член ред. колегії “ВЛУ. Сер. хім.”, Chemistry of Metals and Alloys – Хімія металів і сплавів”; член орг. комітетів низки наук. конф.

Л-ра: Бодак, Гладишевський.

Є. Гладишевський