KrupkaМихайло Іванович (17.Х.1951, с. Тучне Перемишлянського р-ну Львів. обл.) – економіст, канд. екон. наук (Питання вдосконалення розподілу прибутку виробничих об’єднань, 1983), доц. (1987), проф. (1998), д-р екон. наук (Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України, 2003). Закінчив з відзнакою Львів. технікум рад. торгівлі (1970), екон. ф-т Львів. ун-ту (1978), аспірантуру Моск. фін. ін-ту (1983). У 1978 інженер НДС, 1979–80, 1983–85 асист., 1985–88 доц., 1988–93 зав. каф. фінансів, бух. обліку і статистики, 1993–98 зав. каф. фінансів, кредиту і статистики, 1998–2003 зав. каф. фінансів і кредиту, з 2003 зав. каф. фінансів, грош. обігу і кредиту, 2000–04 проректор з фін.-екон. питань, 1993–2003 директор Ін-ту післядипломної освіти Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: проблеми держ. регулювання та управління розвитком нац. економіки в Україні, формування фінансово-кредит. механізму інновац. розвитку економіки України, стратегія формування пром.-фін. груп в Україні, бюджетно-податкова політика, перспективи реформування фін. системи України в умовах глобалізації.

Керівник 20 канд. дис.

Бл. 200 праць, зокр., Фінанси і підприємництво в Україні на межі тисячоліть (Львів, 1997); Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України (Львів, 2001); Влада. Банки. Бізнес: політекономія взаємодії і розвитку (К., 2002; зі співавт.); Становлення доктрини фінансової системи України (Тернопіль, 2008; зі співавт.); Актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні (Львів, 1999; зі співавт.); Організація і нормативно-правове забезпечення підприємництва в Україні (Львів, 2003; зі співавт.); Автоматизовані інформаційні системи у фінансах (Львів, 2004; зі співавт.); Фінанси в трансформаційній економіці України (Львів, 2007; зі співавт.); Державне регулювання економіки (К., 2000; зі співавт.).

Засл. діяч науки і техніки України (2004). Грамота Мін-ва освіти України (1998). Засл. діяч науки і техніки України (2004). Пам’ятна медаль “150 років від дня народження Івана Франка” (2006). Засл. проф. Львів. ун-ту (2008). Член спеціаліз. ради із захисту докт. та канд. дис. екон. ф-ту Київ. ун-ту, голова спеціаліз. вченої ради Львів. ун-ту, член ред. колегії ж. “Регіон. економіка”, “Формування ринкової економіки в Україні”, “ВЛУ. Сер. екон.”. Член держ. агентства України з інвестицій та інновацій. Депутат Перемишлянської район. ради Львів. обл. (з 2010).

І. Крупка