ZarichnyyМихайло Михайлович (07.ІІІ.1958, м. Івано-Франківськ) – математик, канд. фіз.-мат. наук (Функтори, близькі до нормальних, і топологія монад в категорії компактів, 1983), доц. (1989), д-р фіз.-мат. наук (Коваріантні функтори і зчеплені системи множин, 1992), проф. (1994). Закінчив матем. ф-т Львів. ун-ту (1979), аспірантуру Моск. ун-ту (1982). У 1982–92 асист., доц., ст. наук. співроб. каф. матем. моделювання, 1992–2003 проф., зав. каф. алгебри і топології, з 2003 проф., зав. каф. геометрії і топології, з 2004 декан мех.-мат. ф-ту Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: дослідження в галузі геом. топології, категорної топології та топол. алгебри.

Бл. 80 праць, зокр., Absorbing sets in infinite-dimensional manifolds (Lviv, 1996; with co-auth.); Categorical topology of compact Hausdorff spases (Lviv, 1999; with coauth.); Диференціальна геометрія і топологія (К., 1990; зі співавт.); Елементи теорії соціального вибору (Львів, 2001).

Академік АН ВШ України (1996).

Л. Базилевич