ІВАНЧОВ Микола Іванович (05.XII.1943, м. Іршава тепер Закарп. обл.) – математик, канд. фіз.-мат. наук (Лінійні та квазілінійні рівняння еліптичного типу в необмежених областях, 1971), доц. (1977), д-р фіз.-мат. наук (Обернені задачі для рівнянь параболічного типу, 1999), проф. (2002). Закінчив мех.-мат. ф-т Львів. ун-ту (1965), аспірантуру (1969). У 1969–71 асист., 1971–72 ст. викладач, 1972–99 доц., з 1999 проф., зав. каф. диф. рівнянь Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: обернені задачі та задачі з вільною межею для рівнянь парабол. типу.

Бл. 100 праць, зокр., Об определении зависящего от времени старшего коэффициента в параболическом уравнении (Сиб. матем. ж. 1998. Т. 39. № 3); Обернена задача з вільною межею для рівняння теплопровідності (Укр. матем. ж. Т. 55. № 7); Inverse problems for equations of parabolic type (Lviv, 2003).

Засл. проф. Львів. ун-ту(2010).

М. Бокало