KomarnitskyyМикола Ярославович (25.V.1948, с. Комарники тепер Турківського р-ну Львів. обл.) – математик, канд. фіз.-мат. наук (Логические методы в теории радикала, 1979), доц. (1982), д-р фіз.- мат. наук (Теоретико-модельні властивості класів кілець та модулів, визначених скрутом або радикалом, 1997), проф. (2002). Закінчив мех.- мат. ф-т Львів. ун-ту (1971), аспірантуру Ін-ту прикл. проблем механіки та математики (1978). У 1971–72 співроб. відділу алгебри Фіз.-мех. ін-ту; 1974–79 інженер відділу алгебри Ін-ту прикл. проблем механіки і математики; 1979–80 асист. каф. вищої математики, 1980–87 доц. каф. геометрії, 1987–98 доц., 1998–2003 проф., 1987–92, 2002–03 зав. каф. алгебри і топології, 1993–95 ст. наук. співроб. НДЧ, з 2003 зав. каф. алгебри і логіки, 1992–93, 1996–99 заст. декана мех.-мат. ф-ту Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: теорія моделей.

Бл. 60 праць, зокр., Об аксиоматизируемости некоторых классов модулей, связанных с кручением (Матем. исследования. 1980. Вып. 48); Algebras of Logic (Ordered Set and Lattices. Amer. Mat. Soc. Transl. (2). 1992. Vol. 152); Решетка левых идеалов ультрапроизведения V-областей Безу и ее елементарные свойства (Матем. студії. 1996. Вип. 6); Проблема Коззенса-Фейса о счетнойультрастепени V-области Койфмана-Коззенса (Матем. студії. 1997. Вип. 7); Про кільця з майже інваріантними елементарними дільниками (ВЛУ. Сер. мех.-мат. 1998. Вип. 49).

Я. Притула