KlevetsМирон Юрійович (01.IV.1938, с. Негровець тепер Міжгірського р-ну Закарп. обл.) – фізіолог, канд. біол. наук (Механизмы действия адреналина, норадреналина и ацетилхолина на электрические свойства гладких мышц кишечника, 1967), доц. (1978), д-р біол. наук (Електричні властивості секреторних клітин травних залоз і механізми активації екструзії їх ферментів, 1993), проф. (2001). Закінчив біол. ф-т Ужгород. ун-ту (1963), аспірантуру Київ. ун-ту (1967). У 1967–68 ст. викладач каф. біофізики Ужгород. ун-ту; 1968–71 ст. викладач Рівн. загальнонаук. ф-ту Київ. ун-ту; 1971–76 асист., 1976–91 доц., 1991–2010 зав. каф., з 2001 проф. каф. фізіології людини і тварин Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: електрофізіол. процеси в секреторних клітинах травних залоз, функціонування в їхніх мембранах іонних каналів, натрій-калієвої та кальцієвої помп, натрій-кальцієвого обмінника у зв’язку з секреторною діяльністю клітин; першим налагодив методику фіксації потенціалу в умовах внутрішньоклітинної перфузії секреторних клітин.

Керівник 6 канд., консультант 4 докт. дис.

Бл. 230 праць, зокр., Основи електрофізіології (К., 1984); Фізіологія людини і тварин. Кн. 1. Фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем (Львів, 2000); Фізіологія людини і тварин. Кн. 2. Фізіологія вісцеральних систем (Львів, 2002; зі співавт.); Физиология и биохимия пищеварения животных и человека (К., 2002; с соавт.); Основи техніки лабораторних робіт у фізіологічних дослідженнях (Львів, 2005; зі співавт.).

Член Укр. фізіол. та Укр. біофіз. т-в, ред. колегій “ВЛУ. Сер. біол.” та “Наук. вісн. Волин. ун-ту”. Засл. проф. Львів. ун-ту (2004).

В. Манько