ChernyshНаталія Йосипівна (30.ІІІ.1948, м. Львів) – соціолог, канд. філос. наук (Відображення національних відносин в соціальній психології людей, 1976), доц. (1980), д-р соціол. наук (Зрілість свідомості молоді як філософсько-соціологічна проблема, 1991), проф. (2001). Закінчила з відзнакою іст. ф-т Львів. ун-ту (1971), аспірантуру (1976), стажувалася в Канад. ін-ті укр. студій та на соціол. ф-ті ун-ту Альберта (м. Едмонтон, Канада) (1989–90), Канзас. ун-ті (м. Лоренс, США, 2000, 2005). У 1971–73 асист. каф. філософії Львів. політехніки; 1977–88 доц., зав. соціол. лаб., 1988–90 ст. наук. співроб. каф. філософії, 1990–94 доц., 1994–95 проф. каф. теорії та історії культури, 1995–2002 проф. каф. етнології, з 2002 проф., зав. каф. історії та теорії соціології Львів. ун-ту; 1993 викладала у Центрі рос. та східноєвроп. студій Мічиґан. ун-ту (м. Eн-Арбор, США), 1997, 1999 – на соціол. ф-ті Канзас. ун-ту (м. Лоренс, США).

Наук. інтереси: теор. соціологія, історія укр. та зарубіж. соціології, етносоціологія та соціологія нації, соціологія регіоналізму, соціологія глобалізації та ідентичності.

Бл. 80 праць, зокр. Соціологія (Львів, 1996, 1998, 2003, 2004); Основні поняття й положення соціокультурного підходу та специфіка застосування їх у соціології (Соціологія: Теорія, методи, маркетинг. 2006. № 1); Dynamika rozwoju tozsamosci w Ukrainie. Przyklad Lwowa і Doniecka, 1994–2004 (Nowa Ukraina. Rozlam pogranicza. Zeszyty hist.-politol. 2006. N 2); Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США та в Україні; Соціологія молоді (Соціологія: Підручник / За ред. В. Пічі. Львів, 2007); Динаміка ідентичностей мешканців Львова і Донецька: компаративний аналіз (1994–2004) та Поколіннєві моделі групових ідентичностей львів’ян та донеччан (1994–2004) (Україна модерна. К., 2007); Єдність через багатоманітність: сучасний стан молодої української соціології (Соціологія і сусп-во сьогодні. К., 2009); Глобалізація як фактор ускладнення невизначеності соціології (Вісн. Харків. ун-ту. 2009. Вип. 24).

Член Вченої ради іст. ф-ту Львів. ун-ту, спеціаліз. ради з філософії Львів. ун-ту; член спеціаліз. ради з соціології Київ. ун-ту. Гол. ред. “ВЛУ. Сер. соціол.” (з 2007); член ред. колегії ч. “Укр. соціум”, “Укр. соціол. ж.”, “Сусп. практика та стратег. менеджмент”, “Актуальні проблеми держ. управління” Академії держ. управління та місцевого самоврядування при Президентові України. Почес. член правління Соціол. асоціації України (2008), Засл. діяч науки і техніки України (2008). Премія Фулбрайта (США, 1997). Відзнака фундації І. Коляски (Канада, 2002).

Л-ра: Хто є хто в західній та вітчизняній соціології. Львів, 1999; Іст. ф-т ЛНУ; Соціологія: терміни, поняття, персоналії / За ред. В. Пічі. К.; Львів, 2002; Арбеніна В. Л., Сокурянська Л. Г. Яким має бути підручник зі соціології для сучасного українського студентства? Рецензія // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2005. № 2; Наші ювіляри. Вітаємо Наталію Йосипівну Черниш // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2008. № 2; Сусак В. І. “Я змалку відчуваю час дуже добре” (Сторінки з життєвої історії проф. Наталії Йосипівни Черниш) // ВЛУ. Сер. соціол. 2008. Вип. 2; Бакіров В. Підручник, за яким можна навчатися та навчати на сучасному рівні. Рецензія // Вища школа. 2010. № 1; www.uk.wikipedia.org/wiki/Черниш_Наталія_Йосипівна.

Т. Лапан