ShablyyОлег Іванович (14.ХІ.1935, с. Курівці Зборівського р-ну Терноп. обл.) – географ, картограф, канд. геогр. наук (Лісопромисловий комплекс Українських Карпат (тенденції розвитку і структура), 1966), доц. (1969), д-р геогр. наук (Міжгалузеві територіальні комплекси (проблеми теорії і методики дослідження), 1978), проф. (1990). Закінчив геогр. ф-т Львів. ун-ту (1959). У 1958–62 ст. лаборант, 1962–69 ст. викладач, 1969–88 доц., з 1988 проф. каф. екон. географії, з 1990 зав. каф. екон. і соціальної географії Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: теорія і методологія сусп. географії, теор. і прикл. проблеми комплексного екон. і соціального розвитку територіальних систем різних типів і масштабів, наук. спадщина укр. географії (С. Рудницький, В. Кубійович, О. Степанів, В. Садовський), комплексне атласне картографування.

Бл. 600 праць, зокр., Межотраслевые территориальные системы (проблемы методологии и теории) (Львов, 1976); Математичні методи в соціально-економічній географії (Львів, 1984; 1994); Соціально-економічна географія України (Львів, 1994; 1995; 2000; зі співавт.); Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії (Львів, 2001); Основи загальної суспільної географії (Львів, 2003; 2013); Львів: комплексний атлас (Львів, 2012; відп. ред. і співавт.).

Акад. Укр. екол. академії (1993), АН ВШ України (з 1996); проф.-гість УВУ (Мюнхен, Німеччина; 1994–95). Дійс. член НТШ (з 1993). Почес. член Укр. геогр. т-ва (з 1995). Керівник геогр. від-ня МАН ДЗНЦ НАНУ; член наук.-метод. ради з вищої геогр. освіти при Мін-ві вищої та сер. спец. освіти СРСР (1980–90); член спеціаліз. рад геогр. та екон. ф-тів, голова вченої спеціаліз. ради із захисту докт. дис. з географії Львів. ун-ту; член ред. колегій наук. ч. та зб. “Укр. геогр. ж. Регіон. економіка”, “Часопис соціально-екон. географії”, “Вісник НТШ”. Шеф-ред. наук. ч. “Іст. укр. географії” (2000). Засл. проф. Львів. ун-ту (2001). Відмінник нар. освіти (1992), нагорода ВШ України ім. Я. Мудрого (1997).

Л-ра: Олег Шаблій. Бібліогр. покажчик / Укр. бібліографія. Нова серія. Львів, 2006. Ч. 24; Vis’tak O. The researcher and pedagogue of a higher school in Ukraine // Selected aspects of transformation in countries of Central and Central-Eastern Europe. Gdan’sk, 2010.

В. Біланюк