MykolaychukОлексій Гордійович (15. IV.1931, с. Синиця Христинівського р-ну Черкас. обл.) – фізик, канд. фіз.-мат. наук (Структура і деякі фізичні властивості сірчистої ртуті в тонких плівках, 1965), доц. (1967), проф. (1990). Закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту (1958). У 1958–59 лаборант каф. експерим. фізики, 1959–61 ст. лаборант каф. фізики тв. тіла, 1961–63 ст. інженер проблем. НДЛ росту та дослідження фіз. властивостей кристалів, 1963–66 асист., 1966–88 доц., 1988–96 зав., з 1996 проф. каф. рентгенометалофізики, 1973–78 заст. декана фіз. ф-ту Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: розробка технології одержання тонких плівок напівпровідникових сполук і метал. сплавів, дослідження ближнього порядку в аморфних матеріалах, кінетики фазових переходів у конденсатах та їхніх фіз. властивостей; засновник лаб. фізики тонких плівок.

Керівник 25 канд. дис.

Бл. 550 праць, 30 патентів і АС, зокр., Transport phenomena and structuredisordered films on basis of germanium telluride (Phys. Stat. Sol. (a). 1994. N. 143; with co-auth.); Поведінка стаціонарної електропровідності монохалькогенідів германію при опроміненні гамма-квантами (Ж. фіз. досліджень. 1997. Т. 1. № 4; зі співавт.); Структура і фіз. властивості аморфних плівок (GeS)1хBiх (Укр. фіз. ж. 2000. Т. 45. № 3; зі співавт.); Вплив температури відпалу і концентрації на магнітні та електричні властивості тонких плівок FeхGe1-х (0,05<x<0,79) (Укр. фіз. ж. 2000. Т. 45. № 12; зі співавт.); Структура опромінених тонких плівок GdFe (Фізика і хімія тв. тіла. 2002. Т. 4. № 3; зі співавт.); Синтез и электропроводность нового суперионного соединения Ag6SnS4Br2 (Физика тв. тела. 2010. Т. 52. № 2; с соавт.).

Член ред. колегії “Ж. фіз. досліджень” (1997–2007). Сорос. проф. (1997). Засл. проф. Львів. ун-ту (2003). Відмінник вищої освіти СРСР (1990), 2 медалі, грамоти.

П. Якібчук