TerekОльга Іштванівна (03.V.1940, с. Тисасірма, Угорщина, тепер с. Дротинці Виноградівського р-ну Закарп. обл.) – біолог-фізіолог рослин, канд. біол. наук (Вплив гібереліну на ріст та азотний метаболізм рослин кукурудзи, 1969), доц. (1975), д-р біол. наук (Ріст та метаболічна активність атрагуючих центрів у рослин за дії фізіологічно активних речовин, 1988), проф. (1990). Закінчила з відзнакою біол. ф-т Львів. ун-ту (1965), аспірантуру (1968). У 1969–75 асист., 1975–81 доц. каф. фізіології рослин, 1981–89 доц., 1989–91 проф., зав. каф. морфології, систематики і фізіології рослин, 1991–2000 проф., зав. каф. фізіології рослин, з 2000 проф., зав. каф. фізіології та екології рослин Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: регуляторні механізми росту рослин у зв’язку з азотним метаболізмом та їхній адаптивний потенціал за дії несприятливих факторів довкілля (іонів важких металів, екстрем. температур, нафти; засновник наук. школи “регуляція росту й адаптація рослин за участі фізіол. активних речовин”.

Бл. 350 праць, зокр., Ріст рослин і фізіологічно активні речовини (К., 1990); Активність ключових ферментів азотного обміну в проростках кукурудзи за дії регуляторів росту (Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1990. № 2); Розвиток вчення про ріст рослин у Львівському національному університеті імені Івана Франка (Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть. К., 2001. Т. 1); Механізми адаптації та стійкості рослин до несприятливих факторів довкілля (Агробіологія та екологія. 2004. № 1); Використання рослин для рекультивації ґрунтів, забруднених нафтою і нафтопродуктами (Екологія і неосферологія. Т. 17. № 1–2; зі співавт.); Ріст рослин (Львів, 2007); патент України Спосіб очищення ґрунтів, забруднених нафтою (2006). Акад. АН ВШ України (1996).

Засл. проф. Львів. ун-ту (2003). Засл. працівник освіти України (2012). Член. президії Укр. ботан. т-ва, Укр. т-ва фізіологів рослин.

Л-ра: Ольга Терек / Упоряд. М. Кобилецька, О. Цвілинюк. Львів. 2007.

О. Цвілинюк