RabinovychПетро Мойсейович (26.Х.1936, м. Київ) – юрист, канд. юрид. наук (Соціалістична законність і доцільність у радянському праві, 1966), доц. (1968), д-р юрид. наук (Зміцнення законності – закономірність соціалізму (питання теорії та методології дослідження), 1980), проф. (1983). Закінчив юрид. ф-т Львів. ун-ту (1959), заочну аспірантуру Ін-ту держави і права АН СРСР (м. Москва, 1965). У 1959–61 адвокат Волин. обл. колегії адвокатів (м. Нововолинськ; смт Стара Вижівка); 1962–66 інженер-патентознавець київ. підприємств; 1966–67 асист., 1968–81 доц., 1981–2008 проф. каф. теорії та історії держави і права, з 2008 проф. каф. теорії та філософії права Львів. ун-ту; з 1996 зав. Львів. лаб. прав людини Академії правових наук України (з 2001 Львів. лаб. прав людини і громадянина НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування).

Наук. інтереси: заг. теорія права та держави, проблеми держ.-правових закономірностей, теорії законності, цінності права, правове виховання; засновник і керівник львів. наук. школи заг. теорії та філософії прав людини.

Керівник 15 канд. дис.

Бл. 750 праць, зокр., Упрочение законности – закономерность социализма (Львов, 1975); Проблемы теории законности (Львов, 1979); Социалистическое право как ценность (Львов, 1985; Одесса, 2006); Здійснення прав людини в Україні: проблеми обмежування (Львів, 2001; зі співавт.); Європейська конвенція з прав людини: проблеми національної імплементації (Львів, 2002; зі співавт.); Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (Львів, 2004; зі співавт.); Права людини: соціально-антропологічний вимір (Львів, 2006; зі співавт.); Основи загальної теорії права та держави (К., 1992, 1993, 1994, 1995, 2001; Тернопіль, Одеса, 2002; Х., 2002, 2005; Львів, 1992, 2007, 2008); Права людини і громадянина (К., 2004; зі співавт.); Філософія права: проблеми та підходи (Львів, 2005; зі співавт.).

Виступав з лекціями та доповідями у США (Міннеаполіс, 1995), Угорщині (Будапешт, 1995, 1998, 2001), Німеччині (Бонн, 1998), Великій Британії (Нотінгем, 2000), Польщі (Жешув, 2001). Член ред. рад або ред. колегій бл. 10 період. і сер. юрид. видань України. Членкор. (1993–2009), академік (з 2009) Нац. академії правових наук України. Засл. проф. Львів. ун-ту (2002). Засл. діяч науки і техніки України (2007). Грамота Кабінету Міністрів України (2004).

Л-ра: ЮЕ. Т. 5.

В. Нор