LutsivРоман Васильович (23.X.1937, м. Львів – 12.VІ.2012, м. Львів) – фізик, канд. фіз.-мат. наук (Синтез та дослідження фізичних властивостей твердих розчинів халькогенідів ртуті (HgSeHgS, HgTeHgS), 1967), доц. (1969), проф. (1994). Закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту (1959). У 1959–67 лаборант, інженер, зав. проблем. НДЛ росту та дослідження фіз. властивостей кристалів, 1967–68 асист., 1974–94 доц., 1994–97 проф. каф. фізики напівпровідників, 1968–70 нач. НДЧ, 1995–97 заст. декана з наук. роботи фіз. ф-ту, 1997–2012 зав. каф. радіоелектрон. матеріалознавства, 1970–74 проректор з навч. роботи Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: технологія та дослідження властивостей вузькощілинних напівпровідникових тв. розчинів халькогенідів ртуті; експерим. дослідження сильнокорельованих електронних систем, у т. ч. сполуки з проміжною валентністю, кондосистеми, важкоферміонні; з 1987 техн., теор. та експерим. дослідження електричних та магнітних властивостей високотемпературних надпровідникових матеріалів.

Керівник 7 канд. дис.

Бл. 400 праць, 25 АС, 2 патенти на винахід, зокр., Вплив апікального кисню на підвищення критичної температури ртутьовмісних надпровідних купратів (Ж. фіз. досліджень. 1997. Т. 1. № 2; зі співавт.); Магнітна сприйнятливість гранульованих ртутновмісних високотемпературних надпровідників у змінному полі (Ж. фіз. досліджень. Т. 3. № 3; зі співавт.); Extra oxygen and carrier distribution in CuO2 layers in HgBa2Can-1CunO2n+2+д compounds (n = 1,2,4) (Condensed Matter Physics. Vol. 2. N 3(19); with co-auth.); Determination of the band structure of nonstoichiometric Hg-contained cuprates (VLU. Ser. Khim. 2000. Is. 39; with co-auth); Interaction of super high frequency radiation with superconducting Bi(Pb)–Sr–Ca–Cu–O thin-film structures (J. Phys. IV France. 2002. Vol. 12; with co-auth.); Процес синтезу Hg-вмісних ВТНП (ВЛУ. Сер. фіз. 2002, Вип. 35; зі співавт.).

Медаль “Винахідник СРСР” (1982). Держ. премія УРСР у галузі науки і техніки (1984). Засл. проф. Львів. ун-ту (2004).

О. Миколайчук