PomyrkoРоман Семенович (27.V.1942, м. Судова Вишня Мостиського р-ну Львів. обл.) – філолог-романіст, канд. філол. наук (Порівняльно-зіставне дослідження запозичень. Французько-іспанські мовні відповідники, 1979), д-р філол. наук (Іспанська мова в процесах дивергенції–конвергенції її діалектів. Варіантність слова, 1992), проф. (1993). Закінчив ф-т іноз. мов Львів. ун-ту (1969), аспірантуру (1978), докторантуру (1989), стажувався в ун-ті Сорбонна (Франція, 1984, 1987), Анжуй. (Франція, 1992, 1995), Мадрид. автономному (1998), Віден. та Варшав. (2002) ун-тах. У 1969–73 перекладач ісп. мови (Гавана, Куба); 1973–81 асист. каф. франц. та ісп. мови, 1981–83 доц., 1987–89 ст. наук. співроб., з 1993 проф., зав. каф. франц. філології, 1980–83 заст. декана, 1996–2000 декан ф-ту іноз. мов Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: порівн.-іст. та типол. роман. мовознавство, мовознавча історіографія вчених Львів. ун-ту. Кер. держбюджет. теми “Універсальне та ідіоетнічне в міжкультурній комунікації”.

Консультант 3 докт., керівник 21 канд. дис.

Бл. 200 праць, зокр., Les alternances phonetiques et la semantique du mot (Congres mondial des professeurs de Francais. Lausanne, 1992); Edward Poręmbovicz y la linguistica espaňola (Europa del Centro y del Este y el Mundo Hispanico. Cracovia, 1996); Іспанська мова та її діалекти. Варіантність слова (Львів, 1996); Нові слова французької мови (Терноп. пед. ун-т, 2014). Образ языка в науке ХХ века (Вестн. Моск. ун- та. 1997. Сер. 9: Филология; с соавт.); Індоєвропейський консонантизм у концепції Єжи Куриловича і сучасне мовознавство (ВЛУ. Сер. іноз. мови. 2002. № 10); Civilisation francaise ukrainienne (Lviv, 2003; зі співавт.); Langue Ukrainienne (Lviv, 2003); Когнітивна семантика в концепції Анни Вежбицької (ВЛУ. Сер. іноз. мови. 2003. Вип. 11); Структура слова и форма стиха в испанской поэзии (Изв. НН СССР. Сер. лит-ры и языка. 1989. № 6); Мова і мовна політика в історії становлення романських держав (Вісн. Київ. ун-ту. 2007. № 41); Альтернації (інновації у розвитку мов) (Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Сер. філологія. Т. 12. № 1); Мова футболу. Шестимовний словник футбольної лексики (українсько-французько-іспансько-російсько-англійсько-німецький) (Львів, 2009; зі співавт.); Мовленнєві жанри у міжкультурній комунікації (Львів, 2011; зі співавт.).

Наук. грант Всесвіт. федерації викладачів франц. мови (ун-т Сорбонна, 1994). Координатор міжнар. проекту “Tempus Tacis” прикл. іноз. мови (1997–2002), відп. ред. “ВЛУ. Сер. іноз. мови” (з 2000). Акад. Академії ВШ України. Засл. проф. Львів. ун-ту (2006), голова спеціаліз. ради з захисту канд. дис. Львів. ун-ту (з 1999), член спеціаліз. ради з захисту докт. дис. Київ. ун-ту (з 2000), орден Ярослава Мудрого (2012).

Л-ра: Who’s who in the world 21st Century Editions. New Providence. 18th edition U.S.A.; Бацевич Ф.С. Штрихи до портрету вченого // ВЛУ. Сер. іноз. мови. 2002. Вип. 20; Хто є хто в Україні. Політики. Підприємці. Військові. Науковці. Діячі культури. Спортсмени. К., 2003.

А. Семів