KukurudzaСемен Ілліч (01.VIII.1943, с. Баланівка Бершадського р-ну Вінн. обл.) – географ, канд. геогр. наук (Теоретичні і методичні проблеми середньомасштабних ландшафтних досліджень (на прикладі Волинської області), 1979), доц. (1984), проф. (2002). Закінчив геогр. ф-т Львів. ун-ту (1970), аспірантуру (1977). У 1970–74 інженер-ґрунтознавець, ст. інженер, мол. наук. співроб. ґрунтознав. експедиції НДС, 1977–78 зав. музею землезнавства, 1978–80 асист., 1980–88 доц. каф. фіз. географії, 1988–2000 доц., з 2000 проф., з 2003 зав. каф. рац. використання природних ресурсів і охорони природи Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: теорія і методика ландшафтознавства, гідроекологія, історія географії, експедиц. дослідження, ландшафтні системи.

Бл. 170 праць, зокр., Моніторинг природних комплексів (Львів, 1995; зі співавт.); Гідроекологічні проблеми суходолу (Львів, 1999); Метризація екологічного стану земельних ресурсів лісо-степових ландшафтів (Львів, 2002; зі співавт.); Біогеографія (Львів, 2006); Болотні геокомплекси Волині (Львів, 2009; зі співавт.); Використання та охорона водних ресурсів (Львів, 2009; зі співавт.). Член-кор.Укр. екол. АН (з 1993), Укр. геогр. т-ва (з 1974), НТШ (з 1990).

В. Біланюк