ReverchyukСергій Корнійович (15.XI.1956, с. Майдан-Голенищівський Летичівського р-ну Хмельн. обл.) – економіст, канд. екон. наук (Мелкотоварное производство в системе современной капиталистической эксплуатации, 1983), доц. (1984), д-р екон. наук (Мале підприємництво в перехідній економіці України: макро- і мікроаспекти, 1997), проф. (2000). Закінчив екон. ф-т Львів. ун-ту (1978), аспірантуру (1983). У 1978–80, 1983–84 асист., 1984–87, 1989–97 доц. каф. політ. економії, 1997–2000 проф. каф. екон. теорії, з 2000 зав. каф. банк. і страхового бізнесу Львів. ун-ту; 1987–89 доц. каф. філософії і політ. економії Терноп. пед. ін-ту.

Наук. інтереси: банк. та інституц. інвестування, екон. безпека фін.-кредит. ін-тів, малий та сер. бізнес.

Бл. 400 праць, зокр., Малий бізнес: методологія, теорія і практика (К., 1996); Анатомія малого бізнесу (Львів, 1996; зі співавт.); Актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні (Львів, 1999; зі співавт.); Інвестологія: наука про інвестування (К., 2001; зі співавт.); Основи економічної теорії (К., 2001; зі співавт.); Влада. Банки. Бізнес: політекономія взаємодії та розвитку (К., 2002; зі співавт.); Історія економічних вчень (Львів, 2006; зі співавт.); Основи методології економічних досліджень (Львів, 2007); Грошово-банківські системи (Львів, 2007); Управління і регулювання банківською інвестиційною діяльністю (Львів, 2007; зі співавт.); Основи теорії економічної конкуренції (К., 2007; зі співавт.); Оптимізація регулятивної політики у банківському і страховому бізнесі (Львів, 2009; зі співавт.).

І. Владичин