PanchyshynСтепан Михайлович (18.VІІІ.1950, с. Зіболки тепер Жовківського р-ну Львів. обл.) – економіст, канд. екон. наук (Складна праця в умовах сучасного капіталізму, 1977), доц. (1978), д-р екон. наук (Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва, 2005), проф. (1998). Закінчив екон. ф-т Львів. ун-ту (1972), аспірантуру (1977). У 1972–74 асист., 1978–91 доц. каф. політ. економії, 1991–97 доц., 1998–2006 проф. каф. екон. теорії, з 2006 проф., зав. каф. аналіт. економії та міжнар. економіки, з 2003 декан екон. ф-ту Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: еволюція товарної форми виробництва, макроекон. регулювання, укр. екон. термінологія.

Бл. 120 праць, зокр., Вартісні відносини в умовах сучасного капіталізму (Львів, 1990); Макроекономіка (К., 2001, 2005); Доходи та заощадження в перехідній економіці України (Львів, 2003, зі співавт.); Економіка України: десять років реформ (Львів, 2001; зі співавт.); Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика (Львів, 2005; зі співавт.); Економічна теорія: макро- і мікроекономіка (К., 2001, 2003); Вступ до економічної теорії (Львів, 2006; зі співавт.); Аналітична економіямакроекономіка і мікроекономіка (Львів, 2006. У 2 кн.; зі співавт.). Наук. ред. і перекладач англомов. праць, зокр., П. Семуелсон. “Макроекономіка” (К., 1995); П. Семуелсон. “Мікроекономіка” (К., 1998); Ф. Мишкін. “Економіка грошей, банківської справи та фінансових ринків” (К., 1998); Г. Манків. “Макроекономіка” (К., 2000).

Р. Михайлишин