NorВасиль Тимофійович (20.ХІІ.1940, с. Мусіївка Хорольського р-ну Полтав. обл.) – юрист, канд. юрид. наук (Имущественная ответственность за незаконные действия должностных лиц, 1972), доц. (1975), д-р юрид. наук (Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве, 1990), проф. (1990). Закінчив юрид. ф-т Львів. ун-ту (1967), аспірантуру (1972). У 1967–69 нар. суддя Луцьк. р-ну на Волині; 1972–73 асист., 1973–74 ст. викладач, 1974–90 доц., 1990–99 проф., 1976–99 зав. каф. крим. права і процесу, з 1999 проф., зав. каф. крим. процесу і криміналістики, 1973–76 заст. декана, 1980–91, 1994–2002 декан юрид. ф-ту Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: проблеми захисту прав та законних інтересів потерпілих від злочинів та проблеми крим. судочинства.

Керівник 25 канд., консультант 2 докт. дис.

Бл. 200 праць, зокр., Уголовно-правовые средства обеспечения качества продукции (Львов, 1977; с соавт.); Проблеми теорії і практики судових доказів (Львів, 1978); Судебно-психологическая экспертиза в советском уголовном процессе (Киев, 1985; с соавт.); Правознавство (Львів, 1994; зі співавт.); Конституція – Основний закон України (Львів; К., 1996; зі співавт.); Кримінальний процес України (К., 1992; 1999; зі співавт.); Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України (К., 1995; 1997; зі співавт.); Судові витрати у кримінальному процесі України (К., 2003; зі співавт.); Захист прав потерпілих від злочину в англо-американській правовій системі та кримінальному судочинстві України (К., 2009; зі співавт.); Кримінальний процес України: практикум (К., 2009; зі співавт.); Судові та правоохоронні органи України (К., 2010; зі співавт.).

Академік АН ВШ України (1994); член-кор. (2000), дійс. член (академік) (2009) Нац. академії правових наук України; член ред. колегій ж. “Право України”, “Адвокат”, “Вісн. Прокуратури України”. Член Вищої Ради Юстиції України (1998–2004). Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2000). Відмінник освіти України (1999), Почес. працівник Прокуратури України (2001). Засл. проф. Львів. ун-ту (2003). Засл. юрист України (2008). Орден “За заслуги” ІІІ ступеня (2003). Грамота ВР України (2009). Премія ім. Ярослава Мудрого (2002).

Л-ра: ЮЕ. Т. 4.

А. Бойко