MelnykВолодимир Петрович (25.ХІ.1952, с. Плисків Погребищенського р-ну Вінн. обл.) – філософ, канд. філос. наук (Методологічні аспекти розвитку технічного знання в умовах посилюючої інтеграції науки, 1983), доц. (1985), д-р філос. наук (Філософія технікознавстваєдність гносеологічного і предметно-перетворювального, 1995), проф. (1996). Закінчив електрофіз. ф-т Львів. політехніки (1974), аспірантуру Львів. ун-ту (1983), докторантуру Київ. ун-ту (1995). У 1976–85 зав. кабінету філософії, асист., 1985–96 доц., 1996–2002 проф. каф. філософії, з 2002 зав. каф. теорії та історії культури, з 1996 декан філос. ф-ту Львів. ун-ту, 2002–03 заст. Голови Львів. обл. держ. адміністрації.

Наукові інтереси: філос. проблеми науки, техніки, технікознавства. Автор близько 160 наукових і навчально-методичних праць, серед них монографії, брошури.

Керівник 8 канд.,консультант 2 докт. дис.

Близько  150 праць, зокрема: Філософські проблеми технікознавства: гносеологічні і предметно-перетворювальні аспекти (Львів, 1994); Лекції з історії світової і вітчизняної культури (Львів, 2005; зі співавт.); Філософія сучасної науки і техніки (Львів, 2006; зі співавт.); Філософія. Наука. Техніка: Методолого-світоглядний аналіз (Львів, 2010, 2013); Людина в сучасному світі (Львів, 2012. Кн. 1; зі спіавт.); Історія української культури (Львів, 2012; зі співавт.).

Директор Інcтитуту соціогуманітарних проблем людини ЗНЦ НАН і МОН України; керівник секції з філософії, політології і права ЗНЦ НАН і МОН України; заст. голови комісії соціальних та гуманіт. дисциплін ДАК України; член наук. комісії з соціально-гуманіт. наук МОН України. Відп. ред. “ВЛУ. Сер. філос. науки”, “ВЛУ. Сер. релігієзнав. студії”; гол. ред. ж. “Соціогуманіт. проблеми людини”; член ред. колегії ж. “Філос. думка”. Голова спеціаліз. вченої ради із захисту докт. та канд. дис. Львів. ун-ту (з 1996). Засл. діяч науки і техніки України (2003). Акад. Укр. академії політ. наук (2009). Засл. проф. Львів. ун-ту (2010). Почес. грамота Кабінету Міністрів України (2002).

Л. Рижак