YatsuraВолодимир Васильович (20.Х.1939, с. Желдець Кам’янко-Бузького р-ну Львів. обл.) – економіст, канд. екон. наук (Прискорення оборотності оборотних засобів соціалістичних промислових підприємств, 1967), доц. (1970), проф. (2001). Закінчив юрид. ф-т Львів. ун-ту (1961), аспірантуру (1966). У 1961 інструктор орг. відділу Львів. облвиконкому; 1962–63 ст. лаборант, 1966–70 асист., ст. викладач, 1970–98 доц. каф. економіки, організації і планування нар. госп-ва, з 1998 зав. каф. менеджменту, 1969–70 заст. декана екон. ф-ту Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: проблеми управління екон. і соціальним розвитком регіонів, формування і впровадження системи менеджменту в Україні.

Керівник 6 канд. дис.

Бл. 100 праць, зокр., Суть та принципи економічного самоуправління області в умовах переходу до ринкових відносин (Львів, 1992); Основи регулювання економічного і соціального розвитку регіонів (К., 1995); Індустрія України та її перспективи (К., 1996; зі співавт.); Основи менеджменту (Львів, 2000); Реалії та перспективи структурної перебудови економіки України (Львів, 2003); Нова парадигма менеджменту ХХІ століття та її реалії в Україні (Львів, 2005); Менеджмент (Львів, 2008; зі співавт.); Соціально-економічне прогнозування (Львів, 2010, зі співавт.); Стратегічний менеджмент: питання і відповіді (Львів, 2010, зі співавт.).

Співавт. Закону України “Про власність” (1991). Засл. працівник освіти (2010).

В. Харко