YurynetsВолодимир Євстахович (12.VІ.1943, с. Завидовичі Городоцького р-ну Львів. обл. – 24.XI.2012, м. Дрогобич Львів. обл.) – математик-економіст, канд. фіз.-мат. наук (Напружений стан несиметрично підкріплених пластин, 1977), доц. (1980), д-р фіз.-мат. наук (Напружений стан неоднорідних ортотропних двовимірних тіл під дією статичних, динамічних і температурних навантажень, 1994), проф. (2000). Закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту (1965). У 1965–66 служба в армії; 1966–68 інженер Львів. заводу електрон. приладів; 1968–70 офіцер Рад. армії; 1970–78 ст. інженер ОЦ, 1978–81 доц. каф. мех. обробки екон. інформації, 1981–84 заст. декана екон. ф-ту, з 1984 зав. каф. інформ. систем у менеджменті Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: оптимізація систем управління екон.-виробн. процесами, засоби матем. моделювання.

Бл. 130 праць, зокр., Контактные взаимодействия пластин с упругими элементами (Л., 1984; с соавт.); Основні характеристики, класифікація і побудова ППП (Львів, 1995); Операційне середовище Microsoft Windows (Львів, 1998; зі співавт.); Автоматизовані інформаційні системи у фінансах (Львів, 2004; зі співавт.); Комп’ютерні мережі Інтернет (Львів, 2006; зі співавт.); Інформаційні системи управління персоналом, діловодства і документообігу (Львів, 2008; зі співавт.).

С. Лондар