LyantseВладислав Елійович (19.XI.1920, м. Варшава, Польща – 29.III.2007, м. Львів) – математик, канд. фіз.-мат. наук (О корректности постановки некоторых краевых задач математической физики, 1951), доц. (1952), д-р фіз.-мат. наук (Некоторые вопросы спектральной теории несамосопряженных операторов в гильбертовом пространстве, 1964), проф. (1967). Учасник ІІ Св. війни. Закінчив фіз.-мат. ф-т Львів. ун-ту (1948), аспірантуру Ін-ту математики (1951). У 1948–51 асист., 1951–64 доц. Львів. політехніки; 1964 доц., 1965–71 проф. каф. геометрії, 1971–73 зав. каф. матем. аналізу, 1973–92 зав. каф. теорії функцій і функціон. аналізу Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: умови коректності формулювання деяких край. задач матем. фізики, зокр., задачі Коші для певних класів диф. рівнянь з операторними коефіцієнтами в гільбертовому просторі й першої однорідної край. задачі для парабол. систем лінійних диф. рівнянь з сильно еліпт. правою частиною; спектр. теорія несамоспряжених операторів у гільбертовому просторі та її застосування до вивчення диф. операторів; уперше в Україні розпочав дослідження в галузі нестандартного аналізу, зокр., розробив теорію колостандартності на гіперскінченних множинах.

Бл. 150 праць, зокр., Методы теории неограниченных операторов (Киев, 1983; с соавт.); Елементи нестандартного аналізу (К., 1996; зі співавт.), Introduction to nonstandard analysis (Lviv, 1998; with co-auth.).

Нагрудний знак Мін-ва вищої і сер. спец. освіти СРСР (1980). Засл. проф. Львів. ун-ту (2002).

Л-ра: ИОМ. Т. 4. Кн. 2; Друк. праці. 1966–70; Друк. праці. 1961–65; Матем. 1917–57; Матем. 1958–67; Кудрик Т., Притула Я., Сторож О., Чуйко Г. Владислав Елійович Лянце (до 85-річчя від дня народження). Львів, 2005.

О. Сторож